Korte quickscan vrijwilligersorganisaties

Hulp nodig bij knelpunten?

Castricum – Deze week heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum een korte quickscan verzonden naar vrijwilligersorganisaties. Het Steunpunt is, samen met de andere steunpunten in de BUCH, benieuwd naar de bevindingen van vrijwilligersorganisaties en vooral ook naar waar ondersteuning geboden kan worden. De centrale vraag hierbij luidt of organisaties knelpunten tegenkomen. Ook wil Welzijn Castricum peilen of er hulp nodig is bij werving van vrijwilligers of bestuursleden en bij het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid. Daarnaast besteedt de quickscan aandacht aan eventuele gevolgen van de coronamaatregelen. Wordt het aanbod anders vormgeven en/of de samenwerking met vrijwilligers anders georganiseerd? Het invullen van de quickscan vraagt vijf minuten en is ook online (www.welzijncastricum.nl) mogelijk. (Foto: Mohamed Hassan via Pixabay)