Koninklijke onderscheiding voor Hans Holtslag

Castricum – Hans Holtslag is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Afgelopen dinsdag heeft burgemeester Toon Mans hem de onderscheiding uitgereikt. Mans: ,,Mensen die u goed kennen, kwalificeren u als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft aangespoord om dat te doen’. Gezien uw cv en het overzicht van de vele activiteiten die u in de achterliggende jaren heeft ontplooid, denk ik dat daar geen woord te veel mee is gezegd.”

Kerkenraad

Van 1997 tot en met 2017 was Hans Holtslag actief bij de Protestantse kerk Castricum. Hij was er diaken en voorzitter van het college van diaken. Van 2004 tot 2008 was hij voorzitter van de Kerkenraad. De jaren daarna is hij aan de slag gegaan als diaconaal medewerker en hulpkoster. Van 2017 tot heden was Holtslag actief als pastoraal medewerker.

Buiten het kerkelijke werk om was de decorandus van 1989 tot 2021 voorzitter van de Stichting Cluj-Medisch Kinderdagverblijf in Roemenië. Vanwege zijn kennis van zaken adviseerde hij over de oprichting van de stichting, schreef hij begeleidende informatie voor de pers en de collecte en werkte hij aan het werven van fondsen.

Candlelight Shopping

Sinds 2014 is hij bestuurslid van de Stichting Castricums Monument. Hij coördineert daarbij het onderhoud. Bovendien is hij medeorganisator van het beklimmen van de kerktoren en de Candlelight Shopping in de Castricumse winkels. (Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden)