Knelpunt spoorovergang: echte oplossing is er niet

De opstoppingen bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum zijn niet goed op te lossen. Die conclusie heeft het college moeten trekken na uitgebreid onderzoek en rekenen. Het pakket aan verkeersmaatregelen om de doorstroming rond het spoor te bevorderen, hebben wel effect, maar leveren ook weer nadelen op. En uiteindelijk maakt het voor de wachtrij bij de spoorbomen geen verschil. Donderdag 21 januari is er een openbare informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waar de onderzoeken worden toegelicht.

Al lange tijd wordt gezocht naar oplossingen voor het knelpunt spoorovergang. De spoorbomen zijn geregeld dicht met lange wachtrijen als gevolg. Te voorzien is dat het probleem gaat toenemen als binnen enkele jaren het spoorboekloos rijden wordt ingevoerd en meer treinen zullen passeren. Eerder werd al gekeken of tamelijk ingrijpende maatregelen een oplossing konden bieden. Maar diverse opties voor een tunnel en ook voor een oostelijke randweg vielen af: te ingrijpend, te veel weerstand, te veel extra problemen, te duur.

In tweede instantie heeft de gemeente gekeken naar oplossingen op de bestaande wegen. Mogelijk zouden maatregelen als eenrichting, een afslaanverbod of een andere ligging van het fietspad eraan bijdragen dat verkeersstromen elkaar minder ophouden, verkeersdeelnemers andere routes kiezen en zo de doorstroming bevorderen. Met dit pakket trad de gemeente naar buiten. Bewoners en betrokkenen mochten zich erover uitspreken. Ook diverse suggesties die hieruit voortkwamen werden doorgerekend. Die effecten zijn er wel, bleek uit de verkeersmodellen, maar hebben geen effect op de wachttijden zelf. Bovendien leiden andere verkeersroutes weer tot verkeersdruk op andere plaatsen.

Wethouder Leo van Schoonhoven: “Per saldo zijn er dus niet echt verbeteringen te boeken. De grootste factor blijven de spoorbomen zelf, alle denkbare verkeersmaatregelen zijn hooguit marginaal. We kunnen zeggen dat we de afgelopen jaren echt alles uit de kast hebben getrokken om een oplossing te vinden. We hebben vergaande en simpele oplossingen bestudeerd en berekend. Dat hebben we ook gedaan met de vele suggesties uit de samenleving en de politiek. Uiteindelijk moeten we concluderen dat alle mogelijke oplossing tot nieuwe problemen leiden die net zo groot zijn of buitenproportioneel veel geld kosten, of allebei. De raad heeft het college gevraagd om met maatregelen te komen die de doorstroming en veiligheid verbeteren. We kunnen nu niet anders dan de raad voorstellen de mogelijke maatregelen niet uit te voeren.”

De raadsbijeenkomst van 21 januari is in het gemeentehuis. Voor het tijdstip: zie de website van de gemeente.