Klussen aan de boshutten van St. Wilfried

Castricum – Op 12 maart (NLdoet) kunnen liefhebbers komen klussen aan de boshutten van St. Wilfried. Vroeger waren het scoutinghutten, sinds 2007 is de huidige Stichting Boshutten St. Wilfried een feit. De locatie op de Zanderij wordt al meer dan 75 jaar gebruikt voor jongerenactiviteiten.

De doelstelling is al die jaren onveranderd gebleven: het exploiteren van boshutten die beschikbaar worden gesteld voor activiteiten met jeugd en jongeren, waaraan een plezierige beleving van de vrije tijd wordt geboden en waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Ook zijn de boshutten beschikbaar voor activiteiten met een spiritueel of natuur educatief karakter. Acht vaste vrijwilligers van de stichting dragen zorg voor het onderhoud en ze krijgen daarbij elk jaar hulp van vrijwilligers die zich inschrijven voor NLdoet. Op www.boshutten.nl is te zien welke klussen in het afgelopen jaar werden uitgevoerd. Zelf deelnemen? Ga naar www.nldoet.nl en zoek de klus ‘Kom mee naar buiten allemaal’ of mail naar marcel@boshutten.nl om aan te melden. Voor de inwendige mens zal goed gezorgd worden.

Zanderijexpositie

In het weekeinde van 2 en 3 juli houdt de organisatie een Zanderijexpositie met diverse activiteiten. Op deze Zanderijexpositie probeert men het verleden, het heden en de toekomst van de Zanderij in beeld te krijgen. De rode draad door deze expositie zijn de tekeningen, schilderijen en foto’s over de Zanderij van Mineke de Geest. Zij loopt iedere dag door het gebied en maakt hiervan vele foto’s in alle jaargetijden. Aan de hand van deze foto’s heeft ze een aantal impressionistische tekeningen en olieverfschilderijen gemaakt. Het zou leuk zijn als meerdere kunstenaars deelnemen aan deze expositie. De inzendingen moeten wel een beeld geven van de Zanderij. Het aantal in te zenden werken hangt af van het aantal deelnemers. Stuur een bericht naar minekedegeest@hccnet.nl voor meer informatie.