Klimaatbestendig landschap centraal in expositie

Castricum – Tijdens Open Monumentendagen is de Stichting Alkmaardermeeromgeving op 10 september van 10.00 tot 16.00 uur met een expositie aanwezig in de boerderij aan de Breedeweg 80. Een mooie gelegenheid om op deze locatie kennis te komen maken met de organisatie en de expositie met ‘Klimaatbestendig landschap!?’ te komen bekijken. Er worden ook rondleidingen gegeven en er is een imker aanwezig.

Tijdens de middeleeuwen begonnen bewoners van de kuststreek achterliggende veengebieden in cultuur te brengen. Door het graven van greppels en sloten werden veengebieden ontwaterd en zo geschikt gemaakt voor landbouw. Dit had bodemdaling tot gevolg. Daarmee begon de eeuwenlange strijd tegen het water. In onze tijd is daar de droogte bijgekomen. Regenbuien worden heftiger, perioden van grote droogte zijn langer en de temperaturen zijn ‘s zomers hoger. De mate waarin we de omgeving aanpassen aan klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal beschermt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het land tegen het buitenwater, wateroverlast en watertekort. Daarnaast zorgt ze voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Welke maatregelen zijn rond de gemeente Castricum al genomen om het gebied klimaatbestendig te maken en zijn die voldoende? Vandaar een uitroepteken en een vraagteken achter de titel van de expositie.

Op de foto:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier investeert nog steeds in verbetering van watersystemen. (Foto: Ernst Mooij)