Kindcentrum Visser ’t Hooft gaat ‘de echte wereld’ in

Castricum – Afgelopen week brachten de leerlingen uit de groepen 6 en 7 van kindcentrum Visser ’t Hooft een bezoek aan het Scheepsvaartmuseum en groep 8 aan het Verzetsmuseum in Amsterdam. Deze educatieve bezoeken sloten perfect aan bij het huidige thema dat in de klassen wordt behandeld. Op Visser ‘t Hooft wordt thematisch gewerkt en de kinderen gaan zoveel mogelijk ‘De echte wereld’ in.

Momenteel worden schoolbreed geschiedenisthema’s aangeboden. Elke klas beleeft de geschiedenis vanuit een ander tijdvak. Er worden lessen gegeven over onderwerpen als de 80-jarige oorlog, de beeldenstorm, Columbus en de ontdekkingsreizen. Het bezoek aan het Scheepsvaartmuseum bood de leerlingen een uitgelezen kans om de opgedane kennis in de klas te verbreden en te verdiepen. Ze waren zeer betrokken bij de verschillende tentoonstellingen en activiteiten, mede dankzij de boeiende uitleg van de museumdocenten.

Groep 8 behandelt de gebeurtenissen rondom de Wereldoorlogen. Dit thema is een belangrijk onderdeel van het curriculum van groep 8. Het bezoek aan het Verzetsmuseum bood een unieke gelegenheid voor de leerlingen om meer inzicht te krijgen in deze periode van de geschiedenis. Door middel van interactieve presentaties werden de leerlingen ondergedompeld in de verhalen van moed en verzet tijdens een van de meest roerige periodes in de wereldgeschiedenis.

Op de foto:
Juf Wytske met groep 6 bij het Scheepvaartmuseum. Foto: aangeleverd