‘Keuze opstelterrein sprinters ernstige aantasting landschap’

De Stichting Oer-IJ noemt in een brief aan de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland de voorkeursvariant voor een opstelterrein voor Sprinters bij Uitgeest een ernstige aantasting van het schaarse open gebied. Bepleit wordt nog eens goed te kijken naar een alternatieve plek die aardkundige- en cultuurhistorische waardevolle kenmerken niet aantast. Nu de Sprinter straks doorrijden naar Heerhugowaard, zou daar een mogelijke locatie voor het parkeren van de treinen kunnen worden gevonden, die minder schadelijk is voor het landschap.