Kerstbomen krijgen een tweede leven

Castricum – MeerBomenNu is een van de organisaties die zich inzet om Nederland groener te maken door het planten van bomen en struiken. Vrijwilligster Bonnie Snoek nam vorige week het initiatief voor de inzameling van kerstbomen bij het groendepot van de gemeente aan de Duinenboschweg.

Door Hans Boot

Bonnie Snoek legt uit waar MeerBomenNu voor staat: ,,Dat is een initiatief van de stichting MEERgroen en Urgenda. Eerstgenoemde is al vijftien jaar bezig om ons land te vergroenen. Dat gebeurt dan niet op de traditionele manier, waarbij een boom bij een kweker wordt gekocht. Nee, het gaat om het planten van zaailingen van bomen die normaalgesproken geen kans hebben om volwassen te worden doordat ze te weinig licht en lucht krijgen. Voor die zaailingen wordt dan een andere plek gezocht, waar de bomen wel tot hun recht komen. Het doel is deze winter één miljoen bomen te planten. Dit voldoet nog niet aan de vraag, want er zijn dit seizoen door particulieren zelfs anderhalf miljoen bomen aangevraagd (zie voor meer info: meerbomennu.nl).”

Facebook De initiatiefneemster van de kerstbomeninzameling licht vervolgens haar betrokkenheid bij MeerBomenNu toe: ,,Ik heb mij hierbij samen met de Bomengroep van transitie Castricum als vrijwilliger aangesloten, omdat ik mij ernstig zorgen maak over de terugloop van de biodiversiteit. De gewenste aanplant zorgt voor meer zuurstof in de lucht en de opslag van CO2. Het is ook een manier om klimaatverandering tegen te gaan.”

Op de vraag hoe ze op het idee kwam om haar kerstbomenactie te starten, antwoordt Bonnie: ‘’Deze winter waren we van plan heel veel zaailingen te oogsten, maar door de coronacrisis was het niet mogelijk om met veel vrijwilligers tegelijk aan de slag te gaan. Daarom heb ik een oproep gedaan op Facebook voor het inzamelen van kerstbomen en andere bomen en struiken waar mensen geen ruimte meer voor hebben. Daarop zijn ongeveer 40 reacties binnen gekomen en in twee dagen hebben we zo’n 70 bomen mogen ontvangen. Een mooi resultaat dus.”

Dierenduintje

Bonnie vertelt ook hoe het nu verder gaat: ,,Zoals verzocht zijn de bomen afgeleverd bij het groendepot van de gemeente aan de Duinenboschweg. Daarbinnen hebben we van de gemeente een stukje grond in bruikleen gekregen voor de opslag van het groen dat wij inzamelen. Dat haalt MeerBomenNu binnenkort op en brengt het naar de verzamellocatie in Hoofddorp, in afwachting van een tweede leven. Lezers die hun tuin herinrichten en hun plantgoed aan ons willen doneren, verzoeken we vriendelijk om overgebleven bomen en struiken op elke vrijdag of zaterdag bij het hek van genoemd depot schuin tegenover het Dierenduintje neer te zetten. Voor vragen of aanmelding als vrijwilliger kan men een mailtje sturen naar bomen@transitiecastricum.nl.”

Op de foto:
Eva en Rebekka overhandigen samen met hun moeder Cora Schipma een boom aan Bonnie Snoek. Naast haar zoontje Kees. (Foto: Hans Boot
)