Kerkenvisie voor vier gemeenten in de maak

Regio – De vier BUCH-gemeenten denken samen met kerkeigenaren na over de toekomst. De ene kerk is wekelijks goed gevuld, de andere blijft steeds leger. Vaak bieden kerkgebouwen ook onderdak aan andere bijeenkomsten dan alleen kerkdiensten. Per kerk is de situatie verschillend, maar ze hebben met elkaar gemeen dat het gebruik van de kerk verandert. Eigenaren zien vaak ook de kosten voor onderhoud en gebruik stijgen.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo trekken samen op bij het maken van een Kerkenvisie. Deze Kerkenvisie komt tot stand door een samenspraak van kerkbesturen, gebruikers, gemeenten en andere belanghebbenden. Cecilia van Weel, wethouder kunst en cultuur in Uitgeest: ,,De wereld van de kerken is in beweging, maar het samenkomen van mensen blijft altijd een behoefte, de Kerkenvisie is meer dan alleen zicht op het economisch belang.’’

Toekomstige invulling

De Kerkenvisie komt vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het doel is om eigenaren van religieuze gebouwen te ondersteunen bij het proces naar een toekomstige invulling. Paul Slettenhaar, wethouder planologie / ruimtelijke ontwikkeling in Castricum: ,,Kerken zijn vaak een markante blikvanger in het dorp. Dit biedt een fantastische kans om te zorgen dat het aanzicht van dorpen gehandhaafd blijft.’’

35 kerkgebouwen

Bij elkaar gaat het in de BUCH-gemeenten om zo’n 35 kerkgebouwen. Daarvan zijn er zo’n 10 inmiddels niet meer in gebruik als kerk. Ze dienen als woning of kantoor of hebben een culturele bestemming gekregen. Voor sommige gebouwen zijn sloopplannen, bijvoorbeeld vanwege plannen voor woningbouw. Rob Opdam, wethouder van monumenten in Heiloo: ,,We hebben een grote voorkeur voor multifunctioneel gebruik van de kerken, de kerken hebben ook zonder religieuze functie groot bestaansrecht.’’

Goed gebruik voor behoud in toekomst

De BUCH-gemeenten doorlopen gezamenlijk de route naar de Kerkenvisie. Dat werkt efficiënter en verbindend, ook al omdat de situatie in de gemeenten vergelijkbaar is. Arend Jan van den Beld, wethouder van cultuurhistorie en monumenten in Bergen: ,,Zie de kerk niet alleen als gebouw maar ook als verbinder, dus niet alleen ruimtelijk. Denk aan vieren, rouwen en rampen en daarnaast is het een plek van samenkomst en cultuur, zeker ook voor hedendaagse reflectie.’’

In gesprek

Bureau COUP voert voor de vier gemeenten het project Kerkenvisie uit. Men heeft inmiddels gesprekken gehad met de kerkbesturen en -eigenaren. Zo is er een beeld van hoe de situatie en toekomstverwachting er per kerkgebouw voor staat. Uiteindelijk leidt dit tot een Kerkenvisie, een document per gemeente dat in beeld brengt wat de situatie, zorgen of wensen zijn en wie daarin een rol kan vervullen. Voor gemeenten zijn deze inzichten nuttig als ze onderdak zoeken voor bijvoorbeeld sociale of maatschappelijke bestemmingen.

Ideeën welkom

Omwonenden en anderen zijn van harte uitgenodigd mee te denken over de toekomst van hun kerk. Wie zelf een idee heeft of meer wil weten over kerken of de Kerkenvisie kan een bericht naar kerkenvisie@debuch.nl sturen.