kerk

Kerk Binnenste Buiten

Castricum – Op zondag 29 september zal de Protestante Kerk Castricum zich presenteren in en rond de Dorpskerk met het thema ‘Kerk Binnenste Buiten’. 

Deze manifestatie begint om 10.00 uur met een viering, waarna rond 11.00 uur de activiteiten voortgezet worden rondom de tent op het pleintje en in de kerk.

In diverse kraampjes vertellen medewerkers over wat ze doen als vrijwilliger bij de voedselbank of Muttathara, bij Vluchtelingenwerk of Stichting Welzijn. Ook is er een kraam met enkele diaconale projecten van de Dorpskerk: het hospice en de Straatkinderen in Kathmandu.  De Raad van Kerken presenteert haar programma, en er is aandacht voor duurzaamheid in de ‘Groene Kerk’, waarbij Transitie Castricum, Calorie, en de Tuin van Kapitein Rommel zorgen voor inspiratie.  De Wereldwinkel verkoopt koffie en thee en u kunt gaven meebrengen voor de Voedselbank.

Voor de kinderen is er een eigen programma met pannenkoeken toe. Rond 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch: gedeeld wordt, wat ieder heeft meegebracht en er wordt afgesloten met het lied, dat door Connection is ingestudeerd. De mensen van de kerkelijke gemeenschap willen op deze manier laten zien wat er allemaal gebeurt in en rond de Dorpskerk.  Zij presenteren zich zo aan de inwoners van Castricum en aan elkaar.

Meer informatie via e-mail: Ria Ritzema (riaritzema@kpnplanet.nl) of Willy Spaans, (willy.spaans@quicknet.nl)

Foto: Willy Spaans