Kennemer Wonen had in 2020 gemiddeld energielabel A

Regio – Kennemer Wonen is één van de voorlopers als het gaat om duurzaamheid en het verduurzamen van woningen. Afgelopen jaar heeft de woningcorporatie gemiddeld energielabel A behaald voor haar woningen. Branchevereniging Aedes stelt als ijkpunt op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050, dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben.

Kennemer Wonen wil net als andere woningcorporaties in Nederland haar huurwoningen energiezuiniger maken. Woningcorporaties hebben hier met Aedes – de branchevereniging voor corporaties –  afspraken over gemaakt. Krista Walter, directeur-bestuurder bij Kennemer Wonen: ,,We zijn hier echt behoorlijk uniek in. Omdat de woningen met de laagste energielabels als eerste zijn aangepakt, hebben we nu steeds minder woningen met deze labels. We maken nu dus steeds kleinere stappen. Maar we gaan gewoon door, want ook kleine stapjes zijn stapjes vooruit.”

Meer dan zonnepanelen

De corporatie is al jaren geleden begonnen met investeren in duurzaamheid, gelijktijdig met het uitvoeren van onderhoud. Zo wordt bijvoorbeeld bij schilderwerk van complexen de enkele beglazing vervangen door HR++ glas. Als dakbedekking wordt vervangen, worden de daken geïsoleerd. Ook kunnen huurders van Kennemer Wonen op eigen verzoek hun woning laten isoleren. Maar men investeert niet alleen in onderhoud. Bij renovatieprojecten worden direct energiebesparende maatregelen getroffen, waarbij het de ambitie is om tenminste energielabel A te behalen. In 2016 is Kennemer Wonen gestart met een programma om elk jaar 1.000 huurwoningen te voorzien van maximaal acht zonnepanelen. Dit tempo is in 2019 opgevoerd naar 1.500 huurwoningen per jaar. Daarnaast is Kennemer Wonen betrokken bij innovatieve projecten zoals aansluiting van woningen op het warmtenet, elektrisch koken en het plaatsen van batterijen voor opslag van zonne-energie bij complexen.

Huurder profiteert direct van lagere energielasten

Verduurzaming van huurwoningen helpt wonen betaalbaar te houden voor de huurders van nu en in de toekomst. Kennemer Wonen vraagt geen huurverhoging voor de energiebesparende maatregelen die de corporatie doorvoert. Hierdoor profiteert de huurder direct van de besparing die het hem of haar oplevert.

Uitdaging voor de toekomst

Walter benadrukt dat de successen van nu geen reden zijn om stil te zitten. Er ligt een enorme uitdaging voor de toekomst, waar alle woningen in 2050 CO2-neutraal (en dus aardgasvrij) moeten zijn. ,,Voor deze en de andere opgaven die er liggen is voldoende financiële armslag nodig. Wij zijn afhankelijk van de keuzes die het kabinet op dit moment maakt naar aanleiding van de voorstellen van de verschillende klimaattafels. Alleen door een substantiële verlaging van de belastingdruk voor corporaties is het mogelijk dat de huren betaalbaar blijven, we voortvarend werken aan nieuwbouw en we onze ambities voor een CO2-neutrale toekomst waarmaken. Het ene mag niet ten koste gaan van het andere. Daar blijven we ons hard voor maken.”

Op de foto:
Zonnepanelen op het dak van een woning aan het Irissenveld in Castricum. Foto: Kennemer Wonen