Karpervijver, maar karpers ontbreken

In de volksmond heet deze vijver in het bos de Karpervijver.  Officieel is de benaming; het meertje van Vogelenzang.  Genoemd naar de heer Vogelenzang. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de aanleg van het viaduct over het spoor in de Zeeweg begonnen. Er was veel zand nodig, het werk werd uitgevoerd onder het werkverschaffings project.

Omdat er kennelijk niet zoveel behoefte was aan de, door ontwatering, droge tuingrond had de rentmeester van het duinterrein de heer Vogelenzang het idee om een duinmeer aan te leggen.

Ondanks tegenwerking (het zou niet passen in het duinterrein} kreeg hij toch zijn zin. Het meertje werd gegraven in 1933/1934.

Eind 1995 is het meertje leeggepompt en schoongemaakt. Door de visclub HVC zijn de karpers (270 stuks) overgezet naar de vijvers in Castricum. Het grootste deel overleefde de verhuizing niet. Mede door te ondiep water en de daarop volgende strenge winter.

Er werden in het meertje, als niet pasend bij de omgeving en vervuiling door het voeren, geen nieuwe karpers uitgezet. (Bert Westendorp; bron: Oud Castricum)