SP Noord-Holland: ,,Kans op bungalowpark Landal steeds kleiner”

De kans dat Landal ten westen van het NS-station Castricum een groot bungalowpark mag bouwen wordt steeds kleiner. SP-statenlid Marnix Bruggeman concludeert dit uit antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op zijn schriftelijke vragen. GS stelt nu dat er weinig mogelijkheden zijn voor Duynparc vanwege bezwaren vanuit ruimte en natuur. Toch wil het provinciebestuur pas een officieel standpunt innemen als de plannen via de gemeente Castricum bij de provincie worden ingediend. De grond waarop Duynparc zou moeten komen is voor de helft eigendom van de provincie. PWN beheert deze grond. Vorige maand bracht PWN een negatief advies ten aanzien van het plan. Bruggeman wilde weten of het college van GS het hiermee eens is. Maar GS willen de plannen voor Duynparc en het haalbaarheidsonderzoek afwachten. Bruggeman: ,,Ik snap wel dat Castricum eerst officieel een plan moet indienen bij de provincie. Pas dan mogen ze beoordelen of het past binnen de provinciale regels voor natuurbehoud. Maar met de grond ligt het anders. Daarvan kun je gewoon zeggen: die verkopen we niet. En ik vind het ook raar dat ze geen mening hebben over een negatief advies van hun eigen ambtenaren van PWN. Hou geen slag om de arm en zeg gewoon dat dat bungalowpark er niet komt. Dan weten we waar we aan toe zijn.”