Jubileum bij KV Stormvogels

We schrijven 19 juni 1964, een historische datum in de geschiedenis van K.V. Stormvogels. Onder bezielende leiding van een aantal enthousiaste individiduen werd ons dorp verrijkt met een nieuwe tak van sport, korfbal. Voorgezeten door de heer Van Dongen en later opgevolgd door o.a. Theo Miltenburg en Wim Scholten, bijgestaan door Geert Peijs, Marry Beeksma, Henk Zwaan en Nico Jong werd een kleine maar saamhorige vereniging opgebouwd. In beginsel met 1 senioren en 1 aspirtanten team, waarbij het nog wel eens voor wilde komen dat omringende verenigingen om spelers moest worden gevraagd om compleet te kunnen starten.

Gestaag groeide het ledenaantal en zo ook de sportieve ambities. Wim Duijs kwam bij de vereniging als speler/trainer en de eerste kantine werd opgebouwd, “De Miltenburcht” vernoemd naar Theo, een van de stuwende krachten. Door de jaren heen heeft Stormvogels altijd kunnen bouwen op enthousiaste, gemotiveerde leden en andere betrokkenen met passie voor de vereniging. Generaties families hebben zich aangesloten bij de club en schroomden er niet voor om de schouders er onder te zetten als er weer eens een klus geklaard moest worden, waaronder de vele verhuizingen.

De grootste successen werden behaald op het oude terrein aan de Niesvenstraat in de jaren ’80; het junioren team werd kampioen en mocht deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap en het hoogste seniorenteam promoveerde naar de 1e klasse. Ook in dit jubileumjaar kon er een kampioenschap worden bijgeschreven door de junioren. Gevierd met een gezellig samenzijn, het sociale aspect waar Stormvogels volop ruimte voor biedt. Vele relaties zijn op die manier ontstaan en ook nu nog ademt Stormvogels familie.

Jaarlijks terugkerende evenementen, voor jong en oud worden door diverse organisatie commissies in gang gezet en in het kader van het 50-jarig bestaan zullen er ook verscheidene activeiten op het programma staan voor de huidige leden. De binding met oud leden/betrokkenen wil Stormvogels echter ook niet uit het oog verliezen en deze feestelijke jaargang biedt dan ook de mogelijkheid om contacten uit het verleden nieuw leven in te blazen.

Zaterdag 13 september staat volledig in het teken van 50 jaar korfbal in Uitgeest. De dag staat centraal voor de jeugd, de avond in het kader van feest. Bent u zelf ooit lid geweest van Stormvogels, of kent u iemand die inmiddels elders woont maar belangstelling heeft, geeft dit door! Oud-leden zijn van harte welkom op de feestavond na aanmelding. Dit kan via e-mail: stormvogels50@gmail.com waarna verdere details zullen volgen.