JTF-subsidie van 58,5 miljoen euro laat IJmond grote duurzame industriële stappen maken

Regio – De Europese Commissie (EC) heeft de IJmondregio 58,5 miljoen euro subsidie uit het Just Transition Fund (JTF) toegekend. ,,Omdat onze regio sterk afhankelijk is van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, kan de IJmond hiermee op een versnelde manier de noodzakelijke transitie naar een duurzame industrie maken‘’, zegt JTF-projectleider Vera van Vuuren. ,,We kunnen aan de slag om van de IJmond de groene stekker van Nederland te maken, dé plek waar het gebeurt op het gebied van duurzame industrie en slimme energieoplossingen‘’, aldus een zeer verheugde wethouder van Velsen, Jeroen Verwoort.

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben begin dit jaar met provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) en uitvoeringsinstantie Kansen voor West een regionaal industrieel transitieplan opgesteld. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

Groene industriezone

,,Ons transitieplan hebben we afgelopen maart bij de EC ingediend. Op 1 december 2022 hebben we als JTF-IJmond hiervoor een EU-subsidie van 58,5 miljoen euro toegezegd gekregen. Omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier nog vijf miljoen euro extra bovenop doet, hebben we ruim 60 miljoen euro te besteden‘’, vertelt Vera van Vuuren, ,,Dit betekent veel voor de IJmond‘’, vult Jeroen Verwoort aan. ,,Dit enorme bedrag geeft een forse impuls aan al die bedrijven en instellingen die goede ideeën hebben over hoe wij als IJmond de stap naar een groene industriezone kunnen maken.‘’

Innovatieve plannen

Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie riep JTF-IJmond het regionale bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke instanties begin 2022 al op om met duurzame ideeën te komen. ,,We kijken graag naar innovatieve plannen, die niet alleen bijdragen aan de noodzakelijke CO2-reductie. De plannen moeten ook zorgen voor een nieuwe economische ontwikkeling en tevens rekening houden met hoe je de uitvoerende mensen opleidt‘’, legt Van Vuuren uit. ,,Als je als indiener zelf zorgt voor een financiering van vijftig procent van je eigen idee, dan kunnen wij de overige vijftig procent subsidiëren. Waarbij we per project vanuit het JTF-fonds een minimum van 200.000 euro en een maximum van twee miljoen euro financieren.‘’ (Foto: Pixabay)