Jos Teeuwisse geridderd op feestje Stichting Oer-IJ

Castricum – Woensdag stond Stichting Oer-IJ in Uitgeest feestelijk stil bij het tienjarige bestaan. Aan het eind van de plechtigheden mocht de Castricumse burgemeester Karen Heerschop aan Jos Teeuwisse, een van de oprichters, het lintje opspelden dat behoort bij het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau.

Door Hans Boot

Stichting Oer-IJ had restaurant Krelis op het Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest uitgekozen om met haar vrijwilligers terug te blikken op het tienjarig bestaan van dit burgerinitiatief. Daar werd dezelfde dag ook een infopunt over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ-gebied geopend. Oer-IJ-voorzitter Mees Hartvelt herinnerde aan de start van het burgerinitiatief. Het begon destijds met inwoners van Castricum die uit bezorgdheid over de verstedelijking van het buitengebied een ‘landschapsdag’ organiseerden. Later volgden tal van initiatieven en publieksactiviteiten om meer aandacht te krijgen voor de kwetsbaarheid en kwaliteit van het landschap.

Hartvelt benadrukte dat in het Oer-IJ-gebied alles met alles is verbonden en de stichting de komende periode graag periodiek in gesprek gaat met verantwoordelijke gemeentebesturen, provincie, waterschappen en recreatieschappen. Hij bedankte de aanwezige vrijwilligers voor hun bijdragen in geld en natura en noemde vijf personen die illustratief zijn voor de afgelopen tien jaar en de toon hebben gezet. Dat zijn Lia Vriend (overleden in 2022), Rik de Visser, Jos Teeuwisse, Léon Klein Schiphorst en Evert Vermeer.

Bruggetje

Gerard Vriend, de echtgenoot van Lia, sprak vervolgens de aanwezigen toe. Hij zei ruim tien jaar een trouw ‘man-van’ te zijn geweest van een super-enthousiaste initiatiefneemster van de stichting en dat hij al die jaren getuige was van de vele activiteiten van een groep vastberaden workaholics. Daaraan voegde hij toe dat deze dag er een was van gemengde gevoelens: ,,Aan de ene kant een feestdag en aan de andere kant het feit dat ze dit niet meer heeft mogen meemaken. Door de opening dit voorjaar van de ‘Lia Vriend Vriend-Vendelbrug’ over de Schulpvaart zal haar naam altijd verbonden blijven aan het landschap van het Oer-IJ-gebied.’’ Als dank voor hun inzet en enthousiasme kregen de overige vier pioniers uit handen van het bestuur een eigen bruggetje dat hun naam draagt.

Koninklijke onderscheiding

Daarna kreeg burgemeester Karen Heerschop het woord en richtte zich tot de in Castricum wonende Jos Teeuwisse om hem mee te delen dat het Zijne Majesteit had behaagd om deze trouwe vrijwilliger te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als aanleiding daarvoor noemde Heerschop onder andere: ,,Vanaf het begin bent u actief geweest voor de Stichting Oer-IJ en was secretaris van 2012 tot 2023. U vervulde een coördinerende en begeleidende rol bij projecten, maar was daarvan ook initiatiefnemer en trekker. U heeft zich vol enthousiasme ingezet om inwoners voor het gebied te interesseren en heeft het Oer-IJ definitief op de kaart gezet. In uw vorige woonplaats Alphen aan den Rijn was u al actief als vrijwilliger, onder meer als trekker van de werkgroep Landschapsbeheer van het IVN. Iets dichterbij huis heeft u als penningmeester voor Stichting Huis te Manpad verscheidene initiatieven ontplooid om het financiële beheer te verbeteren. Het is de kracht van een echte vrijwilliger om altijd en overal klaar staan voor de ander en u draagt deze kracht met kennis en kunde als geen ander uit.’’ Tot slot werden de versierselen behorende bij deze Koninklijke onderscheiding overhandigd en opgespeld.

Over het tienjarig bestaan van het Oer-IJ-initiatief is een boekje verschenen. Deze uitgave is te vinden op de website www.oerij.eu onder de rubriek ‘actueel’. (Foto: Hans Boot)