Jongeren zoeken vooral goedkope huurwoning

Meepraten kan lonend zijn. Donderdag 28 januari kregen drie Castricumse jongeren een cadeaubon overhandigd van wethouder Esther Hollenberg. Hun namen werden getrokken uit die van 494 jongeren die eind vorig jaar meededen aan een onderzoek naar woonbehoeften.

Het drietal vulde een digitale vragenlijst in over hun woonsituatie en hun woonwensen. Het resultaat van het onderzoek wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit voorjaar praat de gemeenteraad over dit onderwerp aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder jongeren van 18-26 jaar. Bijna een op de vijf deed mee. Van deze 494 zijn er 190 daadwerkelijk op zoek naar een woning. Verder bleek uit het onderzoek dat 89% van de jongeren bij de ouder(s) woont, 39% een woning zoekt, het merendeel een huurwoning zoekt en driekwart een inkomen heeft onder de € 1000,-. Slechts 7% van de deelnemers geeft aan meer dan 500 euro over te hebben voor de maandelijkse huur, 72% vindt een huur tot 400 euro acceptabel.

Wethouder Hollenberg van huisvesting: ,,Heel goed dat zoveel jongeren hebben meegedaan aan dit onderzoek. Zo hebben we een goed beeld van hun mogelijkheden en hun wensen. We spannen ons enorm in om er meer starterswoningen bij te krijgen. Maar voor veel jongeren is zelfs dat financieel niet haalbaar. Daarom zullen we moeten nadenken over nieuwe vormen die haalbaar en betaalbaar zijn.” Het onderzoek ligt vanaf 5 februari ter inzage in het gemeentehuis en is dan ook in te zien via Castricum.nl. Op de foto neemt Josee Dekker de bon in ontvangt voor haar zus Iris, Bob Sander en Christiaan Donkers. De vierde winnaar, Thom Singerling, kreeg zijn bon op een later tijdstip.