Jongeren uit Castricum en omgeving komen samen

Castricum – In een tijd waarin verbinding cruciaal is, bundelen jongeren (18-23 jaar) in de gemeente Castricum hun krachten. De organisatie Join Us organiseert twee keer per maand een ontmoeting, waar jongeren de gelegenheid krijgen ervaringen te delen en nieuwe vriendschappen op te bouwen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 december. De locatie is elke keer anders, die zie je na aanmelding op de site van Join Us.

De ontmoetingsplek biedt de jongeren een veilige en gastvrije omgeving, ongeacht hun achtergrond of interesses. De organisatoren creëren een positieve sfeer waarin jongeren zich gesteund voelen en de mogelijkheid hebben zichzelf te zijn. Er zijn diverse activiteiten gepland die de deelnemers zelf organiseren, waardoor ze op een leuke informele manier met elkaar contact maken. Ook zijn er inspirerende sprekers, die hun eigen ervaringen met eenzaamheid vertellen en de manieren bespreken hoe jongeren elkaar kunnen ondersteunen. Join Us is niet alleen een ontmoeting; het is een stap in de richting van het versterken van de sociale vaardigheden. Aanmelden kan via join-us.nu/aanmelden. Meer informatie is te verkrijgen bij Amber Hulsken (a.hulsken@welzijncastricum.nl). Laat ons samen een gemeenschap creëren waarin niemand zich alleen hoeft te voelen! (Foto: Pixabay)