Jongeren komen te makkelijk aan alcohol in Castricum

Jongeren onder achttien jaar krijgen te makkelijk alcohol mee in Castricum. Waar de cijfers in de regio Noord-Holland Noord een iets gunstiger beeld laten zien ten opzichte van vorig jaar, is dat in Castricum niet het geval. Bij veel aankopen in horeca, sportkantine of winkel kreeg de 17-jarige mysteryshopper de gevraagde alcohol mee zonder dat er naar de id werd gevraagd. Het nalevingspercentage bij een steekproef is 14%. Burgemeester Toon Mans is teleurgesteld in de uitkomsten.

Bij 31% van de alcoholverstrekkers in Noord-Holland Noord kreeg de mysteryshopper geen drank mee. In 2013 was dit 26%, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het programma ‘In control of alcohol & drugs’. Landelijk is het met 22% slechter gesteld met de naleving van de regels. Castricum heeft naar aanleiding van de plaatselijke uitkomsten een eigen steekproef gedaan. Deze leverde een vergelijkbaar beeld op. De gemeente heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de instellingen waar de overtredingen zijn geconstateerd. Het gaat in de meeste gevallen om horeca en sportkantines. Supermarkten en slijterijen scoren beduidend beter qua naleving.

,,Ik vind de Castricumse cijfers bijzonder teleurstellend”, aldus burgemeester Mans. “We zijn nog op zoek naar een verklaring hiervoor. Castricum opereert niet anders dan de andere gemeenten in de regio.“Sinds de invoering van de nieuwe leeftijdgrens van 18 jaar hebben we flink geïnvesteerd in de naleving. We hebben alle instellingen bezocht, de vergunningen op orde gebracht en gesprekken gevoerd. We hebben de verantwoordelijken aangesproken op overtredingen en waarschuwingen afgegeven. Dit jaar hebben we vijf jongeren bekeurd die in overtreding waren. De volgende stap is dat we alcoholverstrekkers gaan bekeuren bij overtredingen.” Naast toezicht en handhaving investeert de gemeente ook in voorlichting over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van alcohol en drugs. Zo is op middelbare scholen veel aandacht voor dit onderwerp.