Jelle Jan Klinkert 20 januari bij Laan

Castricum – Op vrijdag 20 januari om 20.00 uur vertelt Jelle Jan Klinkert bij boekhandel Laan aan de Burgemeester Mooijstraat 19 over zijn nieuwste bundel ‘Apocriefe Psalmen’. De toegang is gratis en de Boekproeverij is open.

Jelle Jan Klinkert (1947) studeerde na zijn gymnasiumexamen sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Hij was werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker aan de VU (waar hij ook promoveerde) en als bestuurder van ziekenhuizen en zorgorganisaties. Na zijn pensioen volgde hij een opleiding koordirectie en is nu dirigent van twee koren. Hij speelt piano en klarinet. Klinkert publiceerde gedichten in onder meer Meander en in de twee bundels ‘Kijk. Schrijf een gedicht’ en ‘Kom liefde, kom!’

Boekinfo

Op het Concilie van Trente (1545) werd bepaald welke teksten uit de joods-christelijke traditie in de Bijbel mochten worden opgenomen. Zo ontstond onze huidige Bijbel met zijn ‘canonieke boeken’. De teksten die er volgens de kerkleiders niet in hoorden, worden ‘apocriefe boeken’ genoemd. Het ‘Boek der Psalmen’ werd toentertijd in de ‘echte’ Bijbel opgenomen. Maar waarom zouden er nu geen psalmen kunnen worden geschreven, die in diezelfde traditie staan? Vanuit die gedachte schreef Jelle Jan Klinkert 150 nieuwe psalmen.

Ervan uitgaande dat deze geen plaats in de huidige Bijbel zullen krijgen – tenzij er een wonder gebeurt, natuurlijk –  heeft hij ze ‘Apocriefe Psalmen’ genoemd. Het zijn geen nieuwe vertalingen van de psalmen. Evenmin zijn het bewerkingen daarvan. Deze ‘Apocriefe Psalmen’ zijn min of meer poëtische associaties bij een tekst uit een psalm. Die tekst, ontleend aan de ‘Naardense Bijbel’, de vertaling van Pieter Oussoren, inspireerde hem tot het schrijven van een nieuwe psalm. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Van Warven in Kampen en kost 19,95 euro. (Foto: aangeleverd)