Jarenlange overlast maakt bewoners Loper wanhopig

Limmen – Al 38 jaar wonen Kees en José de Ruijte aan de Loper, recht tegenover het pand van kindcentrum Het Kleurenorkest. Aanvankelijk met veel plezier, maar dat plezier is er voor hen inmiddels wel af. ,,Het liefst zouden we hier zo snel mogelijk wel willen, maar daar zien we geen kans toe.’’ Het echtpaar, 67 en 62 jaar oud, ervaart ernstige geluidsoverlast door een klapperend hek, spelende kinderen en langsrijdend verkeer. ,,Het lijkt wel of we op een bouwplaats wonen!’’

Door Raimond Bos

De Loper is een klein zijstraatje van de Hogeweg, gelegen aan een parkeerplaats en een sporthal, met rechts vijf woonhuizen en links het terrein van kindcentrum Het Kleurenorkest. Deze school kwam hier in 2015 en had toen 105 leerlingen. Dat aantal is nu bijna verdubbeld tot 198 leerlingen. De woningen vallen onder het beheer van Kennemer Wonen en zijn in 1986 gebouwd. Weliswaar zijn de woningen inmiddels geïsoleerd, maar dat nam de overlast niet weg.

,,De woningcorporatie heeft er alles aan gedaan, maar het helpt niet. Vroeger was de situatie anders. Toen had je twee keer per dag een speelkwartier, dat was te doen. Nu is de kinderopvang erbij, het gaat de hele dag door. De scooters, motoren, bakfiets en fatbikes rijden vlak voor ons huis langs. Dat levert veel lawaai op en gevaarlijke situaties. Tevens loopt er een steeg naast het huis die gevaarlijk is en veel geluidsoverlast geeft. En dan nog het hek van het schoolplein, dat steeds open gaat en weer dicht klapt en de gillende en schreeuwende kinderen op het schoolplein, die hard slaan op allerlei voorwerpen die daar liggen. Ons woongenot is hierdoor vreselijk aangetast!’’

Parkeerplaatsen

Niet alleen geluidsoverlast is daarvan overigens de oorzaak. Ook de parkeerproblemen zijn sinds enige tijd veel groter geworden. ,,Voorheen zetten de leerkrachten hun auto’s op het terrein van de school. Maar op de plek van die parkeerplaatsen hebben ze een schooltuintje gemaakt. Dat is natuurlijk heel leuk voor de kinderen, maar nu zetten de leerkrachten hun auto’s op de parkeerplaatsen voor onze woningen. Wij kunnen daardoor vaak zelf overdag geen plek meer vinden, dus moet de auto voor het huis, wat weer gevaarlijk is door de uitgang van de steeg. De enige doorgang naar ons huis wordt dagelijks belemmerd door auto’s en bakfietsen. Helaas heeft ons gesprek met de burgemeester niets opgeleverd. Zij hebben aangegeven niets voor ons te kunnen doen.’’

Inmiddels is voor Kees en José de maat zodanig vol, dat ze het liefst zo snel mogelijk uit de straat vertrekken. ,,Maar dat lukt niet. We hebben woningruil geprobeerd, maar niemand wil hier wonen zolang de overlast niet stopt. En huren in de vrije sector, dat is voor ons niet op te hoesten. Wij willen als bewoners ons woongenot weer terug!’’

Gezondheidsproblemen

Het echtpaar staat niet alleen in deze klaagzang, want ook hun buren kampen met dezelfde overlast. ,,Van de vijf huishoudens hebben er drie deze klachten. Het vierde stel woont er nog maar net en de andere bewoners hebben een heel andere leefstijl, waardoor ze van deze overlast niet zo veel merken. Maar er moet wel iets gebeuren, want we zijn echt wanhopig. Na al die jaren vol stress en spanning is de limiet nu bereikt. Dit uit zich in haaruitval en andere gezondheidsproblemen. Ook geeft het de nodige spanning in onze relatie.’’

Oplossingen hebben ze ook: ,,Zet beplanting rond dat hek om het geluid te dempen. Draai dat schooltuintje weer terug, zodat wij onze parkeerplaatsen weer yerug hebben. Maak het veilig voor de bewoners en de kinderen. Verleng de steeg door tot de stoep en doe wat aan geluidsoverlast van de steeg, de school en de sporthal. Alle geluiden en gesprekken komen letterlijk naar binnen. Maak gebruik van het schoolplein aan de zijkant of achterkant van het gebouw, in plaats voor onze huizen.’’

Reactie school en gemeente

Directeur Hedi Schuite van basisschool Het Kleurenorkest wil niet inhoudelijk op de kwestie reageren. Zij laat weten: ,,Ik ben van de situatie op de hoogte en met omwonenden in gesprek.’’ De gemeente Castricum bevestigt dat al sinds 2015 gesprekken zijn gevoerd met de bewoners en dat door Kennemer Wonen maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van dubbel glas.

De gemeente plaatste verkeersborden en extra groen, maar noemt parkeren op het schoolplein ongewenst. ,,Autobewegingen en spelende kinderen gaat niet met elkaar samen op één plek. Bovendien wordt het schoolplein ook gebruikt voor het brengen en halen van de kinderen. Mensen met (bak)fietsen kunnen daar even staan, zodat de Loper vrij blijft. De parkeerplaatsen langs de Loper zijn voor openbaar gebruik bestemd. De betreffende bewoners hebben een parkeerplek bij hun voordeur en maken geen gebruik van deze parkeerplekken’’, laat men desgevraagd weten.

In eerdere overleggen zijn geen passende oplossingen gevonden. Volgens de gemeente, die steeds een bemiddelende rol heeft gespeeld, heeft budget daarbij geen rol gespeeld. Enkele wensen van de bewoners kunnen om andere redenen niet gehonoreerd worden, zoals het afsluiten van de straat: ,,Het afsluiten van De Loper is geen optie.  Onder andere vanwege de verkeersveiligheid van voetgangers die dan op de weg moeten lopen met alle gevolgen van dien.’’

Nieuw overleg

Tocch gloort er nu licht aan de horizon. Tijdens een overleg, dat afgelopen week plaatsvond tussen de bewoners, de schoolleiding en een afvaardiging van de gemeente Castricum, zijn nieuwe voorstellen gedaan. Zo wil men het speelplein aanpassen met meer bomen en gras en moet een haag of hek ervoor zorgen dat er minder mensen direct langs de woningen lopen. Door het hek te verplaatsen naar links, verschuift de looprichting meer naar de steeg en dit zou moeten leiden tot minder overlast. Ook is het idee geopperd om twee pionnen neer te zetten die het verkeer moeten remmen of twee klaar-overs in te zetten om de boel te regelen. Kees en José de Ruijte zijn positief gestemd: ,,Het gesprek verliep heel fijn en nu waren er opeens wel dingen mogelijk. Dit hebben we in jaren niet meegemaakt.’’ (Foto: Mardou van Kuilenburg)