Jac. P Thijsse College geeft ook les op andere locaties

Castricum – Begin maart werden ouders en leerlingen van het Jac P. Thijsse College geïnformeerd over de openstelling van het schoolgebouw. Naast restricties als het afstand houden en het dragen van een mondkapje werd meegedeeld dat de directie erin was geslaagd om extra leslocaties te verkrijgen. Dat waren toen nog sporthal De Bloemen, cultureel centrum Geesterhage en de Dorpskerk.

Door Hans Boot

Van de zalen in Geesterhage is inmiddels de theaterzaal Koningsduin geschrapt, omdat de leerlingen daar hun lesmateriaal op schoot zouden moeten nemen. Ook werd afgezien van het gebruik van de Dorpskerk. Om alles in goede banen te kunnen leiden werd een flink aantal studenten van Hogescholen en Universiteiten ingezet om toezicht te houden op zowel school als de alternatieve locaties.

Sporthal

Om een beeld te krijgen van wat deze veranderingen met zich meebrengen, breekt de verslaggever in bij een geschiedenisles voor 5havo die in een van de zalen van Geesterhage wordt gegeven. Hij valt midden in het onderwerp ‘Nederland van 1948 tot 2008’ en krijgt de vraag van leraar Ben Vriesema of hij nog weet wanneer de televisie zijn intrede deed en met hoeveel netten van start werd gegaan. Dat antwoord wordt snel gegeven: ,,In de jaren 50 en we moesten het aanvankelijk met één net doen. Rond 1960 kwam het tweede net erbij, waarvoor je een aparte antenne op het dak nodig had.” Daarop kijken de leerlingen of ze water zien branden en horen vervolgens aan hoe Vriesema de ontzuiling in ons land toelicht.

‘Leerlingen zijn rustig’

Over het uitwijken naar deze locatie zegt de leraar, die al 29 jaar met veel plezier aan de school is verbonden, het volgende: ,,Ik heb al op diverse plekken les gegeven, zoals in Kleuterduin, de Henricus-Mavo en de vroegere Molenweidschool. Nu dus in Geesterhage en dat is ook een mooie ervaring. Het bijzondere ervan is dat de leerlingen nu erg rustig zijn, omdat ze ver uit elkaar moeten zitten.”