Jaarlijks fietsverlichtingsactie

Om als wijkagenten de veiligheid te vergroten van alle fietsers en bromfietsers die naar Castricum rijden, zijn door de wijkagenten twee grote fietsverlichtingsacties gedaan. Dit is met name een groot signaal naar de middelbare scholieren.

Medio november zijn op de vier toegangswegen tussen 07.30 uur en 08.30 uur preventieve verlichtingscontroles gehouden. Dit is gedaan in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Heiloo, en de Fietsersbond, afdeling Castricum. Daarbij zijn aan alle fietsers en bromfietsers reflecterende fiets-sleutelhangers uitgedeeld. Het betreft Buitendijkspad nabij tunneltje Provincialeweg, Rijksstraatweg Limmen, Beverwijkerstraatweg nabij spoorwegovergang en Heereweg nabij rotonde Bakkum.Op de middelbare scholen is tevens een banner met ‘Ik  fiets verlicht’ opgehangen. De scholen hebben via hun kanalen de leerlingen van tevoren op de hoogte gebracht. De sleutelhangers en banner zijn gesponsord door VVN.

Vanaf 6 december tot en met 13 december zijn op dezelfde plaatsen repressieve verlichtingscontroles gehouden door de wijkagenten, in samenwerkingmet collega’s. Daarbij zijn in totaal 49 bekeuringen uitgedeeld voor het niet voeren van verlichting aan fietsers. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld aan bromfietsers. (Foto: aangeleverd)