ISOB-scholen staken voor de toekomst

Castricum – Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaan negentien basisscholen voor openbaar onderwijs in deze regio dicht. De scholen van de ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) staken om de grote uitdagingen in het onderwijs deze 2 dagen ‘te lijf’ te gaan.

De keuze om over te gaan tot staking is overigens geen makkelijke. Niemand in het onderwijs wil namelijk dat leerlingen en ouders de dupe worden. „We hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Tegelijkertijd willen we de twee dagen gebruiken om ons in te zetten voor het onderwijs van de toekomst”, zegt Robert Smid, directeur-bestuurder van de onderwijskoepel. Dit jaar bestaat de scholengroep ISOB 20 jaar. Zij stellen zich de vraag: Wat moet er nu gebeuren om ook over 20 jaar kwalitatief goed onderwijs te garanderen?

Twee dagen samen in actie
De ISOB geeft gehoor aan de stakingsoproep van de vakbonden. Staken reikt veel verder dan het salaris of tekorten op de arbeidsmarkt. „Het gaat vooral ook over de toekomst van de kinderen, onze leerlingen”, aldus Smid. Al het onderwijspersoneel legt twee dagen het reguliere werk neer en gaat samen flink aan de slag voor de toekomst van het onderwijs op de scholen. De tweedaagse actie is getiteld ‘ISOB staakt voor de toekomst’. Medewerkers van alle ISOB scholen zoeken elkaar op. Zij gaan met elkaar in gesprek om te onderzoeken op welke manier zij het onderwijs nog beter kunnen afstemmen op wat de kinderen nu nodig hebben voor later, voor hun toekomst.

Het ISOB Manifest
De stakers kijken 20 jaar vooruit en komen met hun antwoorden op de volgende vragen:
· Wat hebben kinderen nodig voor hun toekomst en hoe richten we het onderwijs daarop in?
· Hoe bieden we verschillende kinderen gelijke kansen?
· Hoe organiseren we de professionele ruimte voor elke leerkracht om dit waar te maken?

De ISOB-scholen hopen op begrip, maar ook op steun en bijdragen van ouders voor de aanpak op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Dit kan door tijdens deze dagen met hen mee te doen en mee te praten. Het resultaat van de staking wordt samengevat in een manifest: ’20 Statements voor kansrijk onderwijs voor ieder kind’. Dit manifest zal op vrijdag 31 januari worden aangeboden aan Lodewijk Asscher (fractieleider PvdA) en de wethouders Antoine Tromp (gemeente Bergen) en Ron de Haan (gemeente Castricum). Dit zal plaatsvinden rond 13.00 uur op OBS De Sokkerwei in Castricum. (Foto: Monique de Jager)