ISOB en Forte Kinderopvang bekrachtigen samenwerking

Castricum – ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) en Forte Kinderopvang intensiveren hun huidige samenwerking. Hiertoe hebben beide bestuurders vorige week bij de Montessorischool in Castricum een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze ondertekening is het officiële startsein voor de twee organisaties om intensiever samen te werken aan de ontwikkeling van kinderen.

In de regio Noord- en Midden-Kennemerland werken Forte en ISOB lokaal al op zo’n vijftien locaties samen. Robert Smid, bestuurder van ISOB: ,,In de regio waar Forte en ISOB huisvesten bieden we een integraal aanbod van onderwijs en kinderopvang aan. Door nauw met elkaar samen te werken en gezamenlijk een visie te ontwikkelen, ontstaat een duidelijke doorgaande ontwikkellijn, die al start bij de leeftijd van 0 jaar en doorloopt tot het einde van de basisschooltijd.’’

Arbeidsmarkt en innovatie

Niet alleen voor de kinderen en ouders biedt de samenwerking voordelen. Ook voor medewerkers van beide organisaties ontstaan er kansen. Arthur de Flart, bestuurder van Forte Kinderopvang vult aan: ,,We beogen ook voordelen voor onze medewerkers. In de huidige schaarse arbeidsmarkt kijken we ook zeker naar de optie om medewerkers op zowel de school als in de kinderopvang een rol te laten vervullen.’’ Kijk op www.fortekinderopvang.nl en www.isob.net voor meer informatie.

Op de foto:
Robert Smid (ISOB) en Arthur de Flart (Forte Kinderopvang) in een klas van de Montessorischool Castricum. (Foto: aangeleverd)