Inzet op definitieve oplossing nachtroute Polderbaan

Op 28 mei van dit jaar is de verkorte nachtroute naar de Polderbaan tijdelijk buiten gebruik gesteld. In de periode daarna heeft Luchtverkeersleiding Nederland, in overleg met de Omgevingsraad Schiphol, geprobeerd een tijdelijke oplossing te vinden. Na onderzoek bleek dat een tijdelijke oplossing niet zou voldoen aan de veiligheidseisen die hieraan gesteld worden. Dit betekent dat de situatie, waarbij alleen de langere aanvliegroute gebruikt wordt voor vliegverkeer vanuit het oosten, langer blijft bestaan.

In de Omgevingsraad Schiphol van 17 september heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aangegeven dat wordt gewerkt aan het realiseren van een definitieve oplossing. Daarvoor wordt een ontwerp onderzocht waarbij al het nachtelijke vliegverkeer op een veilige wijze vanuit het oosten via de nu gesloten korte route afgehandeld wordt. Wanneer deze oplossing geïmplementeerd kan worden, zou dit voor de gemeenten Castricum en Bergen een verbetering van de situatie in de nacht betekenen. Een verbetering ook ten opzichte van de situatie van voor 28 mei, omdat alleen het verkeer uit het westen nog via zee langs Castricum de Polderbaan nadert.

De invoering van deze oplossing vraagt nader onderzoek door LVNL en daarna dienen de benodigde wijzigingen in procedures, techniek en de training ingepast te worden in de geplande overige wijzigingen. Of de streefdatum voor de invoering van een definitieve oplossing van juni 2016 wordt gehaald is op dit moment nog niet hard aan te geven. De voortgang wordt eind dit jaar gerapporteerd aan de partijen in de Omgevingsraad Schiphol.