Inzamelingen voor Voedselbank gaan door

Castricum – De maandelijkse inzamelingsacties voor de Voedselbank zijn een groot succes. De gezamenlijke kerken in Castricum begonnen na het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar met deze inzameling en gaat daar voorlopig mee door.

De vrijwilligers van de kerken zijn zeer dankbaar voor de gulheid waarmee de inwoners van Castricum hebben gedoneerd. Op 4 december leverde de inzameling 22 kratten met houdbare voedingsmiddelen op. Daarnaast werd voor 1.110 euro contant geld gedoneerd; een echte feestinzameling. Over heel 2020 heeft de actie 69 kratten voedingsmiddelen en 2.215 euro contant geld opgeleverd. Bij de Voedselbank is nog altijd sprake van veel aanvragen, met als gevolg dat de voorraden onder druk staan. Daarom zal de inzameling in elk geval de komende drie maanden opnieuw plaatsvinden. Op de vrijdagen 5 februari, 5 maart en 2 april staan de vrijwilligers weer van 10.00 tot 12.00 uur op het plein voor de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 115.

Wat kan men doneren?

Te denken valt aan rijst, macaroni of spaghetti, maar ook blikken groenten, soep, knakworst of vis zijn welkom. Verder kunnen bijvoorbeeld roerbak- en pastasauzen, spijsolie en pannenkoekenmix worden gedoneerd. Tandenborstels en tandpasta zijn ook welkom. Alle producten mogen niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn. De organisatie zet ook weer een donatiebus neer voor een geldelijke bijdrage. Het is ook mogelijk om een bijdrage over te maken naar NL20ABNA0455580391 t.n.v. RK Parochie de Goede Herder. Vermelding van ‘bijdrage voedselbank’ zorgt ervoor dat het bedrag daadwerkelijk aan dit doel ten goede komt.