Inwonersinitiatief voor veiligere wegen in Limmen

Castricum – Hans Min en Leo van Schoonhoven zijn twee van de drieduizend inwoners uit Limmen-West die menen dat er goede oplossingen mogelijk zijn om het autoverkeer door de smalle weggetjes Limmen te leiden. ,,De komst van nieuwe woningen in Limmen belast de infrastructuur hier fors.”

Door Ans Pelzer

Het adviesbureau dat door de gemeente wordt ingezet constateert dat het allemaal ‘net aan’ nog kan. Omdat de aansluiting op de A9 op zich laat wachten stelt het bureau voor om nu niets te doen. Voor autoverkeer geldt een uitzondering: het adviesbureau meldt dat autoverkeer ‘sneller moet doorstromen door de nauwe weggetjes in Limmen-West’. Daar zijn maatregelen voor nodig. De inwoners vinden dat er betere oplossingen zijn dan het bureau aangedragen heeft. ,,De auto is te gast in de smalle straatjes: geen hoofdpersoon. Daarom hebben we zelf een rapport opgesteld.”

Limmen toekomstbestendig

Hans: ,,De vraag was: hoe kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de invulling van onze infrastructuur? Met als uitgangspunt dat fietsers, wandelaars, sporters, kinderen en gemotoriseerd verkeer – naast elkaar – op een veilige manier de beschikbare infrastructuur benutten. De samenvatting van alle opmerkingen, ideeën, ervaringen, suggesties en aanwijzingen van inwoners zijn opgenomen in ons adviesrapport met de titel ‘Het Avontuur’. Er is veelvuldig en intensief overlegd hoe de wegen in Limmen toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk gemaakt kunnen worden. We willen dat een groep vertegenwoordigers van deze inwoners rechtstreeks met ambtenaren rond de tafel gaat om over dit rapport te praten. Met dit initiatief levert de groep Limmers een visie af die breed gedragen wordt.”

‘Participatie nodig’

Inwoner Piet van der Steen bracht veel ideeën in. ,,Participatie kan, mag en moet in de toekomst deel uitmaken van de opdracht. De aanwezige ambtenaren kunnen in veel van de gevallen zelf het werk verrichten door inwoners in te schakelen in plaats van een adviesbureau. De inwoners zijn erin geslaagd om soms tegenstrijdige belangen door goed overleg netjes op te lossen.”

Wethouder positief

Wethouder Paul Slettenhaar heeft inmiddels positief gereageerd op het rapport en heeft de groep tips gegeven om de actie een positief vervolg te geven. Na recente berichtgeving dat er mogelijk 150 huizen extra in plan Zandzoom worden gebouwd, werd duidelijk dat Limmers uitgenodigd worden om mee te praten. Hans: ,,De inwoners zijn benieuwd en hebben de adviezen klaar.” (Foto: Aart Tóth)