Inwoners Veiligheidsregio Kennemerland eens met corona-aanpak overheid

Geen handen schudden makkelijkst vol te houden

Regio – Er is veel steun in deze regio voor de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Variërend per maatregel staat 76 tot 95% van de volwassenen daar achter. Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland en RIVM. In april hebben bijna drieduizend mensen hiervoor een vragenlijst ingevuld via het onderzoekspanel van GGD Kennemerland en via sociale media.

Een ruime meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek staat achter de Nederlandse aanpak om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de hygiënemaatregelen, zoals goed handen wassen en geen handen schudden, is het meeste draagvlak (89-95%). Voor social-distancingmaatregelen, zoals zoveel mogelijk thuisblijven, is het minste draagvlak. Toch kunnen deze maatregelen rekenen op steun van minstens driekwart van de deelnemers. Ook als de maatregelen nog langer gaan duren, blijven veel mensen daar achter staan. Voor social-distancingmaatregelen kan het draagvlak op nog langere termijn wel flink dalen.

Niet alle maatregelen lukken altijd

Geen handen schudden en niet meer dan drie mensen op bezoek hebben lukt van alle genomen maatregelen het best. Bijna iedereen (99%) slaagt hier in. Regelmatig en nauwkeurig handen wassen lukt minder goed. Slechts 45% wast zijn handen meer dan tien keer per dag en 50% doet dit langer dan twintig seconden. Overal voldoende afstand houden gaat ook niet altijd goed. Vooral in de supermarkt slaagt 74% hier niet goed in. Het minst makkelijk was de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven, 50% vond dit niet gemakkelijk.

Invloed coronacrisis op welbevinden

Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan geen verandering te merken in gevoelens van angst, somberheid, stres of eenzaamheid ten opzichte van de periode voor corona. Ruim een derde (33-41%) is meer angstig, somber, gestrest of eenzaam en ruim een vijfde heeft meer slaapproblemen dan voorheen. Er zijn ook mensen bij wie het welbevinden is verbeterd: 14% geeft aan minder gestrest te zijn dan voor de coronacrisis.

Minder sporten en bewegen

Een gezonde leefstijl helpt om gezond te blijven, ook in coronatijd. Veel mensen geven aan dat ze niet gezonder of ongezonder zijn gaan eten door de coronacrisis. Maar het sporten en bewegen is wel flink afgenomen; 56% doet dat (veel) minder dan voorheen. Van de rokers steekt 36% vaker een sigaretje op en 53% rookt nog even veel als voor de coronacrisis.

Weinig verschil met landelijke uitkomsten

In deze regio waren er weinig verschillen met de landelijke uitkomsten. Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op www.ggdkennemerland.nl/panel  onder het kopje resultaten. Dit onderzoek was onderdeel van een groot landelijk onderzoek van RIVM en GGD’en ter ondersteuning van het overheidsbeleid bij de gedragsmaatregelen tegen corona. De uitkomsten van het landelijke onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM. (Afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay)