Inwoners denken mee in het Groen Platform

Foto boven: Wethouder Binnendijk in gesprek met tuinder Jan Houtman. (Foto: Ans Pelzer)

Castricum – Wethouder Falgun Binnendijk ging twee keer met de jury mee op tuinbezoek. Binnendijk is enthousiast over de groene tuinen in het dorp. Aanleiding om met wethouder Binnendijk en Arie Dekker te praten over het Groen Platform, dat is ingesteld door de gemeente om inwoners mee te laten denken over het groenbeleid van de gemeente.

Door Ans Pelzer

Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Arie Dekker zit vanuit de Vogelwerkgroep in het Groen Platform. Naast Arie zijn er meerdere vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en er is rekening gehouden met de participatie uit verschillende kernen. Jurylid Wiek de Keijser is recent lid geworden van het Groen Platform. Binnendijk: ,,Vanwege zijn kennis van groen en zijn ervaring met participatie van inwoners. We zijn blij met zijn komst.”

Beschermde bomen

Het Groen Platform wil vooral een actieve ‘groenclub’ zijn en niet per se formeel werken. ,,Onlangs hebben we de gemeente geholpen met het opstellen van een lijst met bijzondere bomen. Dat was een flinke klus. De 350 bomen die op de oude lijst stonden is uitgebreid naar ca. 650 bomen die bescherming genieten. Minder dan de helft zijn bomen in particulier bezit en de overige zijn gemeentelijke bomen. Het gaat om bomen met een bijzondere standplaats, van een bijzondere soort en van ca. vijftig jaar oud staan die niet gekapt mogen worden. De landelijke bomenstichting heeft ook een lijst, maar daarvoor komen bomen pas in aanmerking als ze minimaal tachtig jaar oud zijn. In het groenbeleid zijn zo de afgelopen tien jaar flinke veranderingen gekomen,” zegt Dekker. ,,Voorheen werd al het openbaar groen heel frequent gemaaid. Nu worden stukken ongemaaid gelaten om allerlei bloemsoorten en insecten een kans te geven.” ,,We kijken nu meer naar wat er in de natuur gebeurt en niet op voorhand alles strak te maaien,” zegt wethouder Binnendijk.

Arie Dekker tussen de bloemen en klaver aan de Soomerwegh. (Foto: Ans Pelzer)

Groen is belangrijk

,,Vergroening zorgt voor meer verkoeling en dus minder hitte stress. Het is ook de beste manier om meer schaduw te krijgen. Met minder tegels en meer groen kan het regenwater beter weg. Dat hebben we pas nog gezien met die enorme regenbuien,” zegt Binnendijk. ,,Meer groene oppervlakte geeft ruimte aan biodiversiteit,” meldt Dekker.

Tegels wippen

Er is een Nationaal Kampioenschap Tegels Wippen waarbij gemeenten het tegen elkaar opnemen. Minder steen en meer planten. Tachtig gemeenten doen daaraan mee. In welke gemeente verdwijnen de meeste tegels uit de tuinen? De gemeente Zaanstad haalt in een afgebakende periode de gewipte tegels op. Is dat wat voor Castricum? ,,Dat is zeker een leuk idee. Daar gaan er over nadenken,” zegt Binnendijk.