Inwoners Bakkum starten petitie om Stinzenbos te beschermen

Bakkum – De Inwoners van Bakkum zijn een petitie gestart om het monumentale Stinzenbos te beschermen. Op de plek waar nu de onderbouw van basisschool Cunera is gevestigd – de Winklerlaan – dreigt een Integraal Kindcentrum (IKC) te komen. Omwonenden vrezen dat het Stinzenbos het veld moet ruimen.

Uit een eerste onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente, bleek dat de locatie Winklerlaan te klein is om zo’n IKC te vestigen. Het grootste knelpunt vormt volgens omwonenden de verkeersstroom. Met alleen de onderbouw op de Winklerlaan is de chaos al niet te overzien, schrijven zij in een persbericht. ‘Ouders parkeren hun voertuigen kris kras op de stoep en blokkeren en passent de uitritten van de lokale bewoners. Het is een kwestie van tijd tot er een ongelukken gebeuren. In plaats van uit te kijken naar een andere, meer geschikte locatie pleiten sommige politieke fracties om een deel van het bos te kappen’.

Zeldzame flora

Deze plannen gaan de bewoners van Bakkum te ver. ‘Het Stinzenbos dateert uit de zeventiende eeuw, toen het onderdeel was van een groot landgoed. Met name de flora is zeer zeldzaam en in het vroege voorjaar bloeien er plantjes die verder boven het Noordzeekanaal nergens (meer) voorkomen. Ook huizen er vleermuizen en broedt er regelmatig een paar haviken’. De bewoners vinden dat er genoeg bos verloren is gegaan met de nieuwbouw op de Parklaan. ‘Het monumentale bos moet beschermd worden en intact blijven’.

Samen met Vrije School?

De bewoners onderstrepen dat zij niet tegen een school zijn. ‘Zo kwam wethouder Valentijn Brouwer eerder met het idee om de Vrije School op de Winklerlaan te vestigen. Deze school is veel kleiner dan het beoogde IKC en met deze school zijn goede afspraken te maken om de verkeerschaos aan banden te leggen. Directrice Edith Ploeg zei destijds in de raad dat ouders het geen probleem vinden om een stukje te lopen om hun kroost af te zetten. Bovendien was zij fel gekant tegen het kappen van welke boom dan ook. De inwoners kijken hier positief tegenaan’.

De bewoners roepen iedereen die geniet van dit prachtige bos op om de petitie te steunen. ‘Hoe meer mensen achter het initiatief staan, hoe krachtiger het signaal dat we afgeven aan de politiek’. (Archieffoto: Hans Boot)