Invulling locatie Koekoeksbloem doorgeschoven

Castricum – Het voormalige schoolgebouw van de Montessorischool aan de Koekoeksbloem staat alweer bijna een jaar leeg in afwachting van een nieuwe ontwikkeling. De besluitvorming hierover laat echter nog wel even op zich wachten.

Door Hans Boot

Drie kwartier debatteren is voor een raadscommissie eigenlijk veel te kort om spijkers met koppen te slaan. Vooral als het gaat om de bestemming van een belangrijke bouwlocatie. Dat bleek afgelopen donderdag toen het leegstaande Montessorigebouw inclusief het naastgelegen grasveld aan de orde was. Voor de vergadering hadden zich drie insprekers aangemeld. Daarvan kwamen de huisartsen Wendy van der Maarel en Elmer Leemhuis het eerst aan het woord. Zij vertegenwoordigden de praktijk aan Dorcamp 1, die via een brief van 5 februari aan college en raad hadden aangegeven dat hun praktijk dusdanig was gegroeid dat er behoefte is aan een nieuw onderkomen. De artsen legden uit dat dit alles te maken had met de steeds grotere verplaatsing van de zorg vanuit de ziekenhuizen naar de huisartsen. Op een vraag van Herman Sterken (GDB) over het benodigde oppervlak werd geantwoord dat gedacht werd aan circa 280 m2.

Toezegging

Omdat het schoolterrein beschouwd wordt als een beoogde locatie voor de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Castricum-Oost, stelde Gerard Brinkman (GroenLinks) de vraag of de artsen bezwaar hadden tegen een combinatie van een praktijk en IKC. Het antwoord daarop was ‘nee’. Ada Greuter (PvdA) vroeg zich af of een dependance een tijdelijke oplossing was voor het ruimtetekort, maar daar hadden de artsen nog niet naar gekeken.

Vervolgens mocht Els Kok namens de stichting Tabijn, de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs (ISOB) en basisschool De Kustlijn een pleidooi houden voor een nieuw IKC. Ze zei onder meer: ,,Voor kinderen is het heel goed om onderwijs en schoolopvang op één plek te hebben” en voegde daaraan toe: ,,De gemeente heeft ons de locatie Koekoeksbloem toegezegd.” Daarvan wilde Gerrit Krouwel (VVD) het fijne weten en vroeg daarom wanneer en hoe deze toezegging was gedaan. De inspreekster moest het antwoord daarop echter schuldig blijven. In verband hiermee merkte portefeuillehouder Ron de Haan op dat er in 2019 en 2020 met beide schoolbesturen is gesproken. Als voordeel van de locatie aan Koekoeksbloem noemde hij ‘dat de kinderen gedurende de bouw niet naar een ander gebouw hoeven’. Bovendien wilde de wethouder het speelveld graag behouden.

Roel Beems (CKenG) vroeg of de samenwerking tussen een commercieel bedrijf voor de opvang en een onderwijsinstelling praktisch mogelijk was, waarop bevestigend werd geantwoord.

Motie

De motie ‘Sociale en middeldure huurwoningen’ van GDB en VVD behoefde ook nog enige toelichting, wat Herman Sterken voor zijn rekening nam: ,,Sinds 2018 is deze in beeld. Wij hebben dringend behoefde aan nieuwe woningen, waarvoor het schoolterrein plus het grasveld een prima locatie vormen. Uiteraard werd hij bijgevallen door Gerrit Krouwel van mede-indiener VVD. Hij zei: ,,Je moet een keuze maken tussen woningen en onderwijs, waarbij de prioriteit bij woningbouw ligt. Een huisartsenpraktijk moet echter ook mogelijk zijn.”

Nadat Gerard Brinkman had gesteld dat je een IKC kunt vergeten als de motie wordt aangenomen, moest voorzitter Tim de Heer (DeVrijeLijst) concluderen dat vergadertijd om was en de inhoudelijke bespreking en besluitvorming moesten worden doorgeschoven tot na het reces van het gemeentebestuur. Op z’n vroegst staat dit onderwerp dus 20 mei op de agenda. (Foto: Hans Boot)