Investeringsregeling voor bedrijven nog van kracht

Regio – Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en bijbehorende gebouwen, die bijdragen aan een circulaire en/of klimaat-neutrale economie. Subsidie voor vestigingsprojecten kan door MKB en grootbedrijf worden aangevraagd. Het gaat hier om een nieuwe vestiging, geen bedrijfsverplaatsing.

Subsidie voor uitbreiding, transformatie en diversificatie van de onderneming kan alleen door het MKB worden aangevraagd. De maximale subsidie per project bedraagt € 4.000.000 en het subsidiepercentage is, afhankelijk van de bedrijfsgrootte 10, 20 of 30%. Ook bijbehorende scholing van werknemers komt in aanmerking voor subsidie. Voor deze kosten geldt een subsidiepercentage van 50%.

Interesse? Mail programmamanager Vera van Vuuren (vvuuren@odijmond.nl). Het geld komt uit het Just Transition Fund (JTF), een EU-subsidie met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid, Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest. (Foto: Pixabay)