Interimdirecteur voor De BUCH

Regio – Elise Zandstra is vorige week begonnen als interim algemeen directeur van werkorganisatie De BUCH. Ze pakt de leiding van de organisatie op en gaat aan de slag als secretaris van het BUCH-bestuur. Ze gaat ook verder met het doorontwikkelen van de organisatie op basis van de aanbevelingen uit de Berenschot-evaluatie en de bestuursopdracht. ,,Samen verder bouwen aan een mooie organisatie en samenwerking tussen de gemeenten, met leuke, vakkundige en gedreven collega’s. Lekker samen aan de slag, ik heb er zin in!”, reageert ze.

Het BUCH-bestuur heeft ervoor gekozen om de functie van algemeen directeur nu op interimbasis in te vullen. Dit betekent dat Elise Zandstra de functie tijdelijk gaat vervullen. Ze wordt ingehuurd voor een half jaar, of langer als dat nodig is. Het BUCH-bestuur besluit op een later moment over de definitieve invulling van deze functie. Met Elise Zandstra heeft de BUCH een ervaren managing consultant binnengehaald. Ze was de afgelopen 3,5 jaar algemeen directeur van Servicepunt 71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp. Daarvoor was ze twee jaar eindverantwoordelijk manager bij GRSA2, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Cranendonck, Heeze en Valkenswaard. Elise Zandstra volgt Dick van Huizen op die per 1 juli de werkorganisatie BUCH heeft verlaten om gemeentesecretaris van Nijkerk te worden. (Foto: aangeleverd)