Integrale controles op bedrijventerrein Boekel

Akersloot – De gemeente Castricum heeft samen met de Omgevingsdienst (ODNHN) en de politie controles gehouden op bedrijventerrein de Boekel in het kader van veilige bedrijventerreinen. In totaal werden twintig panden onaangekondigd gecontroleerd. Het doel was om activiteiten in kaart te brengen bij panden waarbij dat onbekend was, te beoordelen of bedrijven zich aan alle wet- en regelgeving houden en nagaan of er illegale of strafbare activiteiten plaatsvinden in de panden.

Uit de controles bleek dat de meeste bedrijven voldoen aan de geldende wetten en regelgeving. Bij een aantal bedrijven is advies gegeven over hoe om te gaan met milieuregels. Ook konden er signalen over onveilige of verdachte situaties worden uitgesloten. Met veel ondernemers is gesproken. Alle gecontroleerde ondernemers werkten mee met de controles. Ook zijn flyers uitgedeeld met informatie en tips voor ondernemers om onveilige situaties te beëindigen en verdachte situaties te melden. De gemeente, politie en ODNHN zijn tevreden met de resultaten van deze controles: ,,We hebben op een enkele overtreding na geconstateerd dat alles op orde was. Van een aantal panden die we hebben gecontroleerd, was het gebruik onbekend. We hebben nu beter inzicht op wat gebeurt in die panden.’’

Optreden tegen ondermijnende activiteiten

De gemeente Castricum hecht veel waarde aan veilige bedrijventerreinen. Daarbij hoort ook dat er wordt gekeken naar ondermijnende activiteiten. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van bedrijfspanden, legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten. Dit brengt schade toe aan de hele samenleving.

Burgemeester Karen Heerschop: ,,Bij het controleren op het bedrijventerrein kijken we naar alle aspecten van veiligheid. We letten niet alleen op de bestemmingsplannen, de bouw- en brandveiligheidseisen en de milieueisen maar we zoeken ook naar signalen van ondermijning. Door integrale controles te doen, laten we zien dat we toezicht houden op alles dat de veiligheid op de bedrijventerreinen raakt. Zo krijgen we op de bedrijventerreinen ook zicht op georganiseerde criminaliteit. Daar waar we overtredingen aantreffen treden we op. Daarmee laten we onze ondernemers zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor veilige bedrijventerreinen en dat er tegen ondermijnende activiteiten wordt opgetreden.’’

Anoniem melden

De gemeente heeft op allerlei gebieden een controlerende en toezichthoudende taak. Door toezicht uit te voeren en integrale controles te houden met diverse partners, werken we samen aan een veilige en leefbare gemeente. Het is belangrijk dat er wordt opgetreden tegen onveilige situaties en ondermijnende activiteiten. Inwoners en ondernemers spelen hierbij, als de ogen en oren van de wijk, een belangrijke rol.

Meldingen leiden regelmatig tot een onderzoek of controle. Verdachte zaken kunnen op de volgende manieren gemeld worden: Bij de wijkagent via telefoonnummer 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. (Archieffoto: Bos Media Services)