Integraal Kindcentrum (IKC) Cunera naar raadscommissie

Castricum – Het college van B&W legt de huisvesting van het Integraal Kindcentrum Cunera (IKC) voor aan de gemeenteraad. Dit onderwerp wordt op 19 oktober behandeld door de raadscommissie.

Vlak voor het zomerreces heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen over het IKC. Deze moties gingen over welk bouwprogramma nu precies past op de beide locaties die in aanmerking komen. Het gaat over de huidige schoollocaties aan de Vondelstraat en de Professor Winklerlaan. Het resultaat van het uitvoeren van deze moties wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. De bedoeling is dat naar – aanleiding van deze informatie – de gemeenteraad een locatiekeuze voor het IKC maakt. Als uit het verkeersonderzoek blijkt dat het gewenst is maatregelen te nemen, worden omwonenden betrokken bij het uitwerken hiervan. Het college hoopt dat de gemeenteraad op basis van het voorstel een hernieuwde afweging kan maken. (Archieffoto: Hans Boot)