Insprekers kadernota over geplande bezuinigingen: ‘het is een stille sloop’

Castricum – Donderdag konden bewoners en organisaties hun zegje doen over de kadernota. De gemeenteraad stelde vooraf al 89 technische vragen aan het college en er waren zeven bijdragen van betrokkenen. Hoofdmoot van de bijdragen: de bezuinigingen op subsidies. ,,De lijst van activiteiten waar we in moeten schrappen is lang en pijnlijk.’’

Door Ans Pelzer

De kadernota is de opmaat voor de begroting 2024 en het is ook de eerste kadernota van het college dat vorig jaar aantrad. In de kadernota wordt het beleid voor de komende jaren uitgestippeld. In 2021 besloten het toenmalige college en de gemeenteraad op subsidies te bezuinigen. Dat gebeurde onder druk van het preventief financieel toezicht door de provincie. Castricum werd onder dit toezicht geplaatst omdat Castricum, als enige gemeente in Noord-Holland, een tekort op de begroting en het meerjarenperspectief kende. Om van dat toezicht af te komen werden bezuinigingen op subsidies van 360.000 euro ingeboekt.

Lange lijst

Of het mogelijk is de bezuinigingen te herzien, willen de insprekers van Toonbeeld, de Bibliotheek en de Stichting Welzijn weten. Immers, zo betogen ze ‘we zijn nu een paar jaar verder’. De lijst van activiteiten waar deze organisaties in moeten schrappen is ‘lang en pijnlijk’. De bibliotheek meldt de vestigingen in Akersloot en Limmen te moeten sluiten. Toonbeeld zou het muziekonderwijs op de basisscholen niet meer kunnen verzorgen. Men huldigt daar, naar analogie van de gemeente, het adagium ‘iedereen kan meedoen’ en ‘kansrijk opgroeien’. Toonbeeld zet deze leus om in activiteiten en zou daar nu noodgedwongen mee moeten stoppen.

‘Stil van’

De Stichting Welzijn, met honderden vrijwilligers in de hele gemeente, meldt met de volgende activiteiten te moeten stoppen: de Rouwgroep, het Peutercafé in Limmen en Akersloot (in samenwerking met de bibliotheek), ontmoetingsgroepen voor slechthorenden en slechtzienden, mantelzorgondersteuning en delen van het jongerenwerk. ,,We zijn er stil van.’’

Naast bovengenoemde organisaties worden ook de Hoofdzaak, die ondersteuning biedt aan mensen met een psychosociale kwetsbaarheid en MEE & de Wering getroffen door de bezuinigingen. MEE & de Wering meldt dat de armoedegrens aan het verschuiven is naar de lage middenklasse. MEE & deWering helpt met het geven van ondersteuning om escalatie van de schuldproblematiek te voorkomen.

‘Tegenstrijdig beleid’

Melding wordt gemaakt van de doelstellingen van de gemeente zelf over het sociaal domein en cultuur. Een sociale basisstructuur en cultuur als oplossing voor problemen, schrijft de gemeente. ,,Nu breekt u deze af.’’ De organisaties melden: ,,Jaar op jaar hebben we te maken gehad met onvoldoende indexering, waardoor het gat groter is dan op het eerste gezicht lijkt.’’ De organisaties vertellen steeds vaker vragen te krijgen van inwoners. In een uiteenvallende samenleving vormen deze clubs het cement van de samenleving. Dé plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten: jong en oud, nieuwkomer en ingezetene. In het bijzonder in de kernen Limmen en Akersloot kan de klap lang doordreunen.

Naast de genoemde sociaal culturele instellingen laten ook sprekers van zich horen met grote zorgen over de aard, omvang en tempo van de duurzaamheidsambities van de gemeente. Raadslid Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) bedankt de insprekers. ,,Het is goed om de bijdragen in onze oren te knopen.’’ Donderdag is het woord aan de politieke partijen. Dan valt te zien hoe de politiek zich dit aantrekt. Op 6 juli wordt besluitvorming verwacht. (Archieffoto: Bos Media Services)