Insectenhotels geplaatst aan Kleibroek en Mient

Castricum – De gemeente heeft begin april in samenwerking met BeeGrateful en Streetlight Bee&Bees tien insectenhotels aangebracht rondom lantaarnpalen aan de Kleibroek en de Mient na het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met de Wageningen Universiteit. De hotels bieden wel vijfhonderd nestplekken voor verschillende soorten bestuivers. Ze vervullen eveneens een educatieve rol voor omwonenden en voorbijgangers via QR-codes aan de onderkant van de kastjes.

Bij de selectie van de locaties is rekening gehouden met aspecten als voldoende zonlicht, bodemkwaliteit en nabijheid van voedselbronnen. Vooral de Kleibroek en de Mient voldoen daaraan door de aanwezigheid van veel ecologisch beheerd gras, bollen en inheemse kruiden. Bij de plaatsing is een nulmeting uitgevoerd. Tijdens de Nationale Bijentelling op 15 en 16 april 2025 zal BeeGrateful de hotels monitoren en de bezettingsgraad meten. (Tekst en foto: Hans Boot)