Inloopbijeenkomst Gastenhuis opgeschort

De geplande inloopbijeenkomst over een Gastenhuis aan de Van Speykkade is opgeschort. Daartoe is besloten na overleg tussen de initiatiefnemers en de gemeente. De wethouders Hollenberg-Logchies (Ruimtelijke Ordening) en Klijnstra (Grondzaken) gaan eerst in gesprek met een delegatie van omwonenden.

Uit informatiebijeenkomsten en petities bleek dat sommige buurtbewoners moeite hebben met het initiatief voor een Gastenhuis voor dementerenden op de plek van het voormalige Rode Kruisgebouw en het verplaatsen van de speeltuin.

Een deel van de bezwaren zijn gericht op het gevoerde proces. Het college van burgemeester en wethouders wil nu een time out inlassen om met de buurt in gesprek te gaan over het initiatief, de zorgen en wensen uit de buurt, de rol van de gemeente en de besluitvormingsprocedure.

De bijeenkomst die gepland stond op 9 december is daarom opgeschort. De genodigden krijgen hierover bericht.