Inloopavonden flexwoningen druk bezocht

Storm in Akersloot raast nog wel even voort

Akersloot/Castricum –  Ruim tweehonderd inwoners van Castricum en Akersloot gaven vorige week gehoor aan de oproep om mee te praten over de flexwoningen. Veel van hen maakten van de gelegenheid gebruik om in gesprek te gaan met wethouder Paul Slettenhaar, ambtenaren van Ruimtelijke Ontwikkeling of vertegenwoordigers van exploitant Flexwonen NH.

Op de inloopmogelijkheid in het gemeentehuis zijn zo’n 120 belangstellenden afgekomen. In de hal staan informatieborden opgesteld, een artist impression laatzien hoe de locatie bij de Castricummer Werf ingevuld kan worden.

Cor Kramer en Rob Blik zijn aanwezig namens het buurtcomité Oude Haarlemmerweg. ,,De bewoners komen binnen drie weken bij elkaar om zich te beraden over de te nemen stappen richting het college. Wij stellen daarbij voor om een aantal aanpassingen door te voeren. Een van de bezwaren is dat we het plan te massaal vinden. Ook vinden we dat de woningen voor 75 procent aan Castricumse starters, jongeren en andere spoedzoekers moeten worden toegewezen. De rest mag dan wat ons betreft aan statushouders worden verhuurd. Overigens kunnen wij zo vijf plekken in Castricum noemen waar deze woningen veel beter tot hun recht komen.”

Kwetsbare doelgroep

Cornel Borst, die vanuit zijn bouwbedrijf uitkijkt op de locatie, heeft wat vragen over de ligging van de blokken en laat zich bijpraten door een van de aanwezige ambtenaren. ,,Er ligt nog niets vast wat de ruimtelijke indeling van het plan betreft, dus alles wordt nog open gehouden.” In tegenstelling tot eerdere berichten vanuit de gemeente stelt de ambtenaar heel duidelijk: ,,Iedereen kan vanavond zijn bezwaren laten horen, maar juridisch kan men pas protest aantekenen via een bezwaar- en beroepsprocedure.”

Wethouder Slettenhaar is over het algemeen tevreden over de avond: ,,Ik ben blij met deze grote opkomst en heb een aantal goede gesprekken gehad. De meeste mensen reageerden zeer redelijk. Sommigen waren bang dat er alleen een kwetsbare doelgroep zou worden gehuisvest, maar ik wil nog eens bevestigen dat het uitdrukkelijk gaat om een mix van woningzoekenden. We gaan nu eerst inventariseren wat er vanavond allemaal ingebracht is en heropenen dan het overleg met betrokkenen. Belanghebbenden kunnen ook inspreken tijdens een raadsinformatieavond op 16 april.”

Snelheidsremming

Ook manager Bert Rotteveel van Flexwonen NH was na afloop goed te spreken: ,,De positieve reacties hebben de overhand. Er zijn ideeën aangedragen voor het realiseren van gezamenlijke voorzieningen als een moestuin of een wasserette om ook een sociale integratie te bewerkstelligen. Ook is voorgesteld om de daken te voorzien van zonnepanelen en iemand heeft zelfs interesse in het kopen van een aantal units als belegging. Een punt van aandacht is nog wel dat er iets gedaan moet worden aan snelheidsremming op de toegangsweg, want die opmerking kwam meerdere keren voorbij.”

Inloopavond Akersloot

De tweede avond in ’t Hoorntje in Akersloot, waar maar liefst circa 250 belangstellenden aanwezig waren, verliep veel hectischer. Vanaf het eerste moment was een grote weerstand tegen de locaties in het dorp voelbaar. Dat kwam onder andere tot uiting op een protestbord waar Theo Swart de hele avond mee rondliep. Deze inwoner liet zich regelmatig met stemverheffing horen en maakte zich druk om het feit dat de gemeente posters van de Belangengroep Akersloot aan het begin van de avond zou hebben weggehaald.

Sprekers

In afwijking van het protocol mochten drie sprekers het woord voeren nadat wethouder Slettenhaar iedereen had uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. John Kok, een van de initiatiefnemers van de belangengroep, wees op de schriftelijke toezegging van vorig najaar. Vanuit de gemeente zouden aan de Roemersdijk geen flexwoningen komen. Hij voegde daaraan toe: ,,Er werd gezegd dat niet kon worden ingeschat of er ooit onderzocht zou worden of dit perceel geschikt is voor een op dat moment wenselijk programma. In dat geval zou de gemeente uiteraard eerst de buurt en andere belanghebbenden benaderen om plannen en ideeën mee te delen en elkaars inzichten te vernemen. En hierna werd er geheimhouding op de locatie opgelegd.”

Wethouder Slettenhaar heeft het niet makkelijk in Akersloot. Links van hem Gerda Kuyper en John Kok (Foto Hans Boot)

Jan Niemeijer zei onder meer: ,,Onze grootste irritatie is dat we worden behandeld als kleine kinderen. Je zult als gemeente als eerste een start moeten maken met een open overleg met betrokkenen en niet handelen vanuit achterkamertjespolitiek en handjeklap.”  Niemeijer verzocht de wethouder elf vragen te beantwoorden maar het merendeel kwam niet aan bod.

Als laatste hield Gerda Kuyper-Bruschke namens huurdersvereniging Li-Ak (Kennemer Wonen) een voorzichtig pleidooi voor de flexwoningen: ,,Ik begrijp dat er veel mensen tegen zijn, maar dit project biedt wel een kans om met name jongere woningzoekenden uit de gemeente snel aan een woning te helpen. En dat in een tijd waarin er alleen maar woningen worden gebouwd die onbetaalbaar zijn. Wij zijn van mening dat iemand, die niets heeft, hartstikke blij is met zo’n unit. Natuurlijk zijn deze woningen voor tijdelijke opvang, dus wij blijven pleiten voor nieuwe sociale woningbouw.” Deze woorden brachten de handen van de aanwezigen ook niet op elkaar, zodat de storm in Akersloot nog wel even zal voortrazen nadat Ciara en Dennis zijn gaan liggen.

Dezelfde rechten

Ondanks de grimmige sfeer was CDA-raadslid Dorien Veldt een van de weinigen die een positief geluid liet horen: ,,Het is een mooie tijdelijke oplossing voor jongeren om een start te kunnen maken op de woningmarkt. Dat geldt ook voor statushouders en andere spoedzoekers. Die behoren immers tot de Nederlanders en hebben dus dezelfde rechten. Er zijn nog wel veel vragen rondom deze woonvorm. Het is goed dat de gemeente deze inloopavonden heeft georganiseerd om de bewoners te informeren en om wensen en bedenkingen op te halen. Niets staat nog vast. Het is slechts een begin!”

Tekst: Hans Boot 

(Foto: In Castricum ook veel belangstelling op de inloopavond – foto Hans Boot)