Informatieavond unit-onderwijs op de OBS Kustlijn Castricum

Castricum – Op donderdag 28 oktober verzorgt OBS De Kustlijn een algemene ouderavond in cultureel centrum Geesterhage. De school verstrekt dan informatie over unit-onderwijs. Ineke van Sijl, senior adviseur van Slimonderwijs, verleent haar medewerking aan deze avond. De school heeft de overtuiging dat het unit-onderwijs een geweldige ontwikkeling is op onderwijskundig gebied en goed is voor de talentontwikkeling van de kinderen door het geven van maatwerk. Men wil hier graag vorm aan geven.

De tijd waarin wij, en dus ook de kinderen leven, is aan grote veranderingen onderhevig. Het gaat niet langer om ingestampte kennis, maar er worden andere vaardigheden van kinderen en volwassenen gevraagd: kritisch denken, oplossingsgericht werken, samenwerkend leren en creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Unit-onderwijs biedt hiervoor de mogelijkheden. De organisatie van unit-onderwijs is anders in vergelijking met het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen worden anders ingedeeld; zo is er een onderbouw-unit van groep 1, 2 en 3, een middenbouw-unit van groep 4 en 5 en een bovenbouw-unit van groep 6, 7 en 8. Zo’n unit is de nieuwe basisgroep. Daarbinnen worden de kinderen onderverdeeld in niveaugroepen, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van de kinderen. Zij worden dus niet meer op basis van leeftijd ingedeeld maar kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen.

Verschillen in leerbehoeften

Na een instructie gaan de kinderen in groepjes de opdrachten zelfstandig verwerken op het leerplein. Ze doen dat onder toezicht van de leerkracht en onderwijsassistent. Binnenkort neemt de school voor het leerplein nieuw meubilair in gebruik. Men streeft ernaar om zo goed mogelijk recht te doen aan de verschillen in leerbehoeften en talenten van kinderen. Deze informatieavond is niet alleen interessant voor alle ouders van OBS De Kustlijn, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe onderwijsontwikkelingen en de mogelijkheden die OBS De Kustlijn biedt. Daarom zijn, naast de ouders, alle bewoners van Castricum uitgenodigd on deze avond bij te wonen op donderdag 28 oktober om 19.30 uur in Geesterhage aan de Geesterduinweg 3. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via 0251 651656. (Foto: aangeleverd)