Informatieavond over de Regionale Energiestrategie

Castricum – De gemeente nodigt inwoners uit tot het bijwonen van een digitale informatieavond over de Regionale Energiestrategie. Burgemeester en wethouders hebben op 7 juli vorig jaar ingestemd met het concept van deze Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland-Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt. Het stuk is op https://energieregionhn.nl/conceptres te vinden.

Concept uitgewerkt

Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden zijn nader onderzocht en het resultaat is dat er geen zoekgebieden in de gemeente Castricum resteren. De gemeente wil dit graag aan de inwoners toelichten. Tijdens de informatieavond kan iedereen meekijken en kunnen de inwoners vragen stellen over het resultaat van de Regionale Energiestrategie.

Deelnemen

De informatieavond wordt op 27 januari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft Teams. Via www.ikdenkmeeovercastricum.nl/RES kunnen belangstellenden zich aanmelden voor deelname. Na aanmelding ontvangt men meer informatie en uitleg over de avond. (Foto: Pixabay)