Informatie- en donatieactie Castricumse Reddingsbrigade

Castricum – Recentelijk is de strandinformatiebrochure van de Castricumse Reddingsbrigade huis-aan-huis verspreid in Castricum. Stichting Steun de Reddingsbrigade (SDRB) verzorgt deze brochure om alle Castricummers van praktische informatie te voorzien voor een veilig strandbezoek. Naast het verstrekken van informatie is de brochure ook bedoeld om donateurs te werven.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar, zo ook voor de Castricumse Reddingsbrigade. Met allerlei beperkende maatregelen in verband met corona was het in de zomer van 2020 toch erg druk op het Castricumse strand. Dit in combinatie met een minimale bezetting op de post van de Reddingsbrigade was het een flinke uitdaging om de dienstverlening te kunnen bieden zoals iedereen dit gewend is. Maar door de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers van Castricumse Reddingsbrigade is dit toch gelukt.

Dagelijkse bezetting in het hoogseizoen

Het strand gaat in het aankomende strandseizoen voor iedereen weer toegankelijk zijn. Ondanks de versoepelingen zullen er ongetwijfeld nog coronarestricties van toepassing zijn. Welke restricties dit zijn, is op dit moment niet te zeggen en zal vanuit de overheid verder gecommuniceerd worden. De strandpost van de Castricumse Reddingsbrigade is in het weekend na Hemelvaartsdag officieel in gebruik genomen. In het hoogseizoen, dat loopt van zaterdag 10 juli tot en met zondag 5 september is er iedere dag bezetting, in het voor- en naseizoen is er sowieso in de weekenden bezetting.

Veiligheid

Castricum heeft een van de veiligste stranden van de Noordzeekust. Daar is de Castricumse Reddingsbrigade trots op! Vooral omdat er alleen met vrijwilligers wordt gewerkt. De Castricumse Reddingsbrigade behoort tot de grootsten van Nederland als het gaat om het aantal leden. Samen met de politie, brandweer en de ambulancedienst staan ze altijd voor u klaar, ook buiten het strandseizoen. In de brochure staat onder andere informatie over de getijden, de wind en aanwijzingen hoe je uit een mui ontsnapt. Hiernaast ook informatie als je met kinderen naar het strand gaat en de tien gouden regels voor een veilig strandbezoek.

Onafhankelijke fondsenwerver

De reddingsbrigade drijft op vrijwilligers. De postbezetting, bootbemanning, mensen op het strand, fondsenwerving, opleidingen en preventieve voorlichting: allemaal vrijwilligerswerk. De SDRB is de onafhankelijk fondsenwerver ter ondersteuning van al dit werk. Bovendien erkend als ANBI-instelling, de geruststellende zekerheid dat 100% van uw gift direct aan het goede doel ten goede komen en dat hierop ook actief (door de fiscus) wordt gecontroleerd. Naast de volledige vrijwillige (bestuurs-)taken kent de SDRB bovendien een Raad van Toezicht die actief controle uitoefent op de dagelijkse gang van zaken.

Afhankelijk van donateurs

Het rendement van al deze inspanningen komt ten goede aan de doelstellingen: kortweg het actief ondersteunen van het werk van de reddingsbrigade. Stichting Steun de Reddingsbrigade is een goed doel dat voor de uitvoering van haar doelstelling afhankelijk is van donateurs. Dit betekent dat iedere hulp van harte welkom is. Of het qua financiële steun nu gaat om een eenmalige of een periodieke gift, een notariële schenking of een nalatenschap; de stichting is er enorm blij mee!

Nieuwe reddingmaterialen

Dankzij donaties van de afgelopen jaren zijn er nieuwe reddingmaterialen aangeschaft, waaronder surfshirts, rescue tubes, rescue boards en twee strandfietsen. Tevens wordt er voor informatievoorziening en lesmateriaal gezorgd over de gevaren op het strand en in de zee. U doneert aan een goed doel! De ANBI-status van SDRB (algemeen nut beogende instelling) kan aantrekkelijk zijn voor donateurs omdat giften een belastingvoordeel kunnen opleveren. Heeft u vragen? Neem gerust contact op via info@sdrb.nl of kijk op www.sdrb.nl voor meer informatie. De reddingsbrigade is klaar voor een nieuw strandseizoen. De medewerkers wensen u veel plezier en gezelligheid toe op het strand en in de zee, maar vooral ook: blijf gezond! (Foto: aangeleverd)