Indrukwekkend plan voor voormalig erfgoedpark

Er liggen vergevorderde plannen klaar voor de doorontwikkeling van voormalig Erfgoedpark De Hoop. Met als werktitel ‘Park Oudgeest – made in Uitgeest’ wordt in fasen toegewerkt naar een combinatie van verblijfsrecreatie, cultuurhistorie, horeca en ruimte voor lokaal ondernemerschap. Ook maatschappelijke initiatieven krijgen de mogelijkheid zich op het park te ontplooien. Henny Scholten van Recreatie Noord-Holland N.V. en projectontwikkelaar Bob Nikkessen presenteerden vorige week woensdag de plannen op locatie aan de gemeenteraad.

 

Tijdens de interessante rondleiding van meer dan een uur vertelden de heren wat er zo allemaal komt als de plannen doorgaan: recreatiewoningen, een werkplaats met de naam De Juffer, horeca, een open kapschuur, een bruggetje, een replica van de Amsterdamse molen De Otter”, watertjes, cultuurhistorie, speelmogelijkheden voor kinderen en dit alles met een openbaar karakter. Alles gezien ‘in het DNA van Uitgeest’. De ontwikkeling word in 4 fases gerealiseerd. Aan het einde van het jaar staan de grote lijnen op papier. Het streven is om het terrein en het ontwikkelplan onder de aandacht te brengen met een pop-up restaurant in het najaar/winter 2015. Deze gaat ook samenwerken met de Stichting Cornelis Corneliszoon om het gedachtegoed van de innovatieve houtzaagmolen die een revolutie op gang bracht tijdens de gouden eeuw in Nederland niet uit het oog te verliezen. Van een eerder plan om de oude bestaande houtzaagmolen De Otter vanuit Amsterdam te verplaatsen, is afgezien omdat het Stadsdeel West daar niet aan wilde meewerken. De recreatiewoningen worden ‘gekopieerd’ als het mogelijk is van bestaande monumentale woningen in Uitgeest. Het recreatieschap Alkmaarder-en Uitgeestermeer sluit met de iniatiefnemers een langdurige erfpachtovereenkomst af.

Dit gaat vorm krijgen middels drie werkgroepen, gebouw/terreinen, verkeer/logistiek en ondernemers.
Er is een speciale website om de plannen verder te volgen: www.parkoudgeest.com.

 

Foto:

Henny Scholten van Recreatie Noord-Holland N.V. (links) en projectontwikkelaar Bob Nikkessen

(tekst en foto: Ger Bus)