In memoriam: Piet de Wolf (1939-2023)

Castricum – Op 17 augustus overleed onze plaatsgenoot Piet de Wolf. Veel Castricummers hebben hem gekend door zijn functies in de politiek en het vrijwilligerswerk. Piet de Wolf werd geboren op 21 juni 1939 in Amsterdam en groeide daar ook op. Na zijn middelbare schooltijd volgde hij de kweekschool en studeerde geschiedenis. In 1969 werd hij in dat vak leraar op de bisschoppelijke kweekschool in Beverwijk en combineerde dat met leraar geschiedenis op zijn oude Amsterdamse kweekschool. In 1971 trouwde Piet met Margo de Meij. Het echtpaar verhuisde in 1976 van Beverwijk naar de Arnoldsonstraat in Castricum en kreeg drie kinderen (Thijs, Mariken en Antje) en negen kleinkinderen.

De politieke loopbaan van Piet begon in september 1978. Toen werd hij namens het CDA raadslid en bleef dit tot april 1998. In een college met burgemeester Schouwenaar en de wethouders Postma en Rouwhorst was Piet van mei 1990 tot maart 1994 wethouder met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Volkshuisvesting en was betrokken bij onder andere diverse woningbouwprojecten, de herontwikkeling van winkelcentrum Geesterduin en de aanleg van een aantal wegen en fietspaden. Hij trad ook regelmatig op als bemiddelaar in de Geschillencommissie en werd alom bekend door altijd duidelijk en strijdbaar te handelen op een respectvolle manier. Het was nog in een periode waarin de wethouders ook deel uitmaakten van de gemeenteraad en daarnaast nog een andere baan hadden.

In de jaren 90 ging Piet theologie studeren aan de universiteit in Utrecht en werd dekenaal coördinator in Haarlem totdat hij van een welverdiend pensioen kon gaan genieten. Daarnaast was hij jarenlang actief binnen de parochie van de Pancratiuskerk en was lid van het Theologisch Café, waarvoor hij lezingen gaf. Dat was echter nog niet alles waarvoor Piet zich in zijn vrije tijd inzette. Hij maakte zich ook verdienstelijk voor de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en hield zich bezig met een project dat speciaal gericht is op kinderen in Ethiopië. Verder was Piet een fervent lezer en zeer sportief. Tot zijn tachtigste zat hij nog vaak op de racefiets als lid van de Kennemer Tourclub.

De laatste jaren nam de gezondheid van Piet snel af door de ziekte Alzheimer en heeft de familie op 23 augustus op Onderlangs afscheid genomen van deze wijze en bescheiden man, die velen zich zullen blijven herinneren als een ‘goed mens’.

Hans Boot