In het zonnetje

Castricum – Dinsdagavond 31 maart vond de jaarlijkse jaarvergadering plaats bij de brandweerpost Castricum. Tijdens deze avond werden diploma’s uitgereikt en de jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Danny Theissling kreeg zijn diploma voor bevelvoerder en nu heeft hij de leiding op de tankautospuit. Dennis Visjager en John Koopman kregen een oorkonde voor hun 12,5-jarige jubileum bij de vrijwillige brandweer. Jan Theissling kreeg een oorkonde voor zijn 25-jarige jubileum. Op de foto v.l.n.r.: ploegchef Jacques van Beek, Jan Theissling, Danny Theissling, regiocommandant team zuid/west Petra Abma, Dennis Visjager, burgemeester Toon Mans en geknield John Koopman. Foto: Frank Bruggeling.