Ilse Zaal voorgedragen als nieuwe gedeputeerde voor D66 in Noord-Holland

Regio – De fractie van D66 Noord-Holland draagt Ilse Zaal uit Zaandam voor aan Provinciale Staten als opvolger van Jack van der Hoek. Hij treedt op 12 mei af en wordt burgemeester van Schouwen-Duiveland. Zaal wordt verantwoordelijk voor de portefeuille economie, landbouw en visserij, dierenwelzijn, bestuur, Europa, recreatie en toerisme. Provinciale Staten zullen op 18 mei over de voordracht een besluit nemen.

De Statenfractie van D66 typeert Ilse Zaal als een echt groene sociaal-liberaal met ruime ervaring in de Noord-Hollandse provinciale politiek. De adviescommissie over Zaal: ,,Met deze gedeputeerde is de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd en blijft D66 een betrouwbare coalitiepartner. Ze is zowel een pragmatisch als ambitieus bestuurder. Altijd op zoek naar feiten, weet zij gedreven vanuit de inhoud een visie te ontwikkelen, maar maakt vanuit haar hart contact met mensen. Met deze combinatie zal ze oppositie en coalitiepartijen, inwoners, ondernemers en organisaties bij haar beleid weten te betrekken met sterke resultaten als gevolg. Ze is zich goed bewust van de rol die het college speelt in het duale bestel. Met rechtvaardigheid hoog in het vaandel en een scherp oog voor de belangen van zij die recht en ondersteuning verdienen, zal ze op eigen wijze vorm weten te geven aan het sociaal-liberalisme in Noord-Holland.”

Vicefractievoorzitter Amélie Strens heeft ad interim de taken van fractievoorzitter Ilse Zaal overgenomen. Zodra de Statenfractie van D66 weer aangevuld is met een nieuw Statenlid, zal opnieuw een fractievoorzitter gekozen worden. (Foto: aangeleverd)