Huisartsen willen praktijk aan Koekoeksbloem

Castricum – Nadat de Montessorischool vorig jaar verhuisde naar het voormalige Sokkerwei-gebouw, wacht de locatie aan de Koekoeksbloem op een nieuwe bestemming. De huisartsen, nu gevestigd aan Dorcamp 1, zouden daar graag een nieuw praktijkpand willen realiseren.

Door Hans Boot

Sinds de zomer van vorig jaar staat de vroegere Montessorischool er verlaten bij. De gemeente liet toen weten dat zij voor een nieuwe bestemming diverse ijzers in het vuur had. Een van de mogelijkheden was de bouw van een kindcentrum voor de scholen Visser ’t Hooft en De Kustlijn. Het leegstaande gebouw aan de Koekoeksbloem was voor de drie huisartsen aan Dorcamp aanleiding om hun interesse voor een nieuwe bestemming van de school schriftelijk kenbaar te maken aan het college en de gemeenteraad. In een brief schetsen zij de huidige situatie van hun praktijk en zeggen onder meer: ,,Sinds enkele jaren bestaat landelijk een forse verschuiving van zorg in ziekenhuizen en instellingen naar de wijk en daarmee naar de huisarts. Zowel psychiatrische patiënten als ouderen worden gestimuleerd en ondersteund om zo lang mogelijk thuis te wonen. Ook door de decentralisatie van de jeugdzorg wordt een toenemend beroep op de huisarts gedaan.”

Wijkgerichte aanpak

De huisartsen wijzen er ook op ‘dat een praktijk meer en gespecialiseerde hulpverleners vereist om de grotere zorgvraag in goede banen te leiden.’ Daarnaast wordt een vergelijking getrokken met de start in 1989: ,,Sinds de bouw van onze praktijk is het aantal patiënten gegroeid tot boven de 4000. Het huidige praktijkpand voldoet nog net, maar in de nabije toekomst ontstaat een reëel probleem om aan de gewenste zorgvraag te kunnen voldoen en de juiste hulpverleners te kunnen huisvesten. Dit alles maakt dat er dringend behoefte is aan een nieuw praktijkpand.”

‘Uitstekende locatie’

Aan het eind van de brief wordt toegelicht waarom het oog gevallen is op Koekoeksbloem. ,,Om onze wijkgerichte aanpak te behouden, is het van belang dat het nieuwe pand geografisch gezien in de nabijheid van het huidige pand is gelegen. De voormalige Montessorischool lijkt ons een uitstekende locatie om ons in de toekomst te vestigen, eventueel in combinatie met andere bestemmingen als woningbouw, wijkzorg of fysiotherapie. Graag willen wij op korte termijn daarover met u van gedachten wisselen”, aldus de huisartsen. Sinds de verhuizing van de Montessorischool is het pand in handen van de gemeente. Of er in de nieuwe plannen ruimte komt voor een huisartsenpraktijk is nog niet duidelijk.