Huis Plantenhove te huur in vrije sector omdat vraag woningzoekende verandert

Het wekt bij veel mensen verbazing als een makelaar een eengezinswoning op Plantenhove in Castricum te huur aanbiedt voor bijna achthonderd euro, terwijl deze woningen bedoeld zijn voor de lagere inkomens. De huur van een sociale huurhuis mag niet meer bedragen dan 710,68 euro. John van de Velde, communicatie adviseur bij Kennemer Wonen legt uit wat de achterliggende reden is.

,,We zien dat de vraag van woningzoekenden verandert. Hier moeten wij op inspelen met ons woningbezit. Kennemer Wonen heeft ruim 10.000 woningen in haar bezit. Een groot deel daarvan is eengezinswoningen. Maar er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens van jongeren en ouderen. Die zoeken niet altijd een grote eengezinswoning. We willen zorgen dat er meer betaalbare en passende  woningen komen voor deze woningzoekenden door het juiste type woningen bij te bouwen.”

Een woningcorporatie is volgens de wet verplicht om passend toe te wijzen. Dat wil zeggen dat huishoudens met recht op huurtoeslag sinds 1 januari 2016 een woning toegewezen moeten krijgen met een huur onder de zogenaamde huurtoeslaggrenzen, rond zeshonderd euro. Daarnaast is gesteld dat sociale huurwoningen bestemd zijn voor inkomens tot 36.000 euro per jaar. ,,De woningzoekende met een inkomen tussen de 36.000 en 45.000, de middeninkomens, vallen daardoor tussen wal en schip”, aldus John van de Velde.

,,Dat zijn de mensen die zich het niet kunnen veroorloven om naar een koopwoning door te stromen. Een koopwoning is voor hen onbetaalbaar, als die al beschikbaar zijn, en ze hebben moeite om een goede betaalbare huurwoning te vinden. Wat we daarom doen, is een deel van onze eengezinswoningen die niet meer passen bij de vraag van onze doelgroep, beschikbaar stellen voor de groep mensen met een hoger inkomen. Dat is wat er op onder andere Plantenhove gebeurt.”

Wanneer huidige huurders van Plantenhove uit hun woning vertrekken, wordt een deel van deze woningen verhuurd in de vrije sector. De wijk blijft volgens Van de Velde een gemengde wijk met een mix van sociale en vrije sector huurwoningen. Dit beleid is vastgelegd in de prestatieafspraken die tot stand zijn gekomen met de gemeente Castricum in samenwerking met de huurdersorganisaties. En dan tot slot: ,,De komende jaren spannen wij ons in om meer passende sociale huurwoningen bij te bouwen.”