Hoogheemraadschap investeert ondanks onzekere tijden

Regio – Het is zeker dat we in een onzekere tijd leven, maar toch kiest Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) er nu voor te investeren in de toekomst. In personeel, in data-gestuurd werken en ook in groen gas. Om zo beter opgewassen te zijn tegen toekomstige onzekerheden en minder afhankelijk te zijn van belastingopbrengsten in weerbarstige tijden. De waterschapsbelasting stijgt in 2023 wel voor alle huishoudens, maar niet de volledige kostenstijging wordt doorbelast aan de belastingbetaler.

De extreem hoge energieprijzen en gestegen grondstofprijzen worden deels opgevangen door reserves aan te spreken en voor een klein deel ook door belastingverhoging. Vorige week stemde het algemeen bestuur met overgrote meerderheid in met de begroting voor 2023. Vanwege de hoge gasprijzen en dure chemicaliën stijgen de kosten voor zuivering van het rioolwater met 36%. Dat is terug te zien in de stijging van de zuiveringsheffing. Voor huishoudens stijgt de waterschapsbelasting met maximaal 6,4%. Voor eenpersoonshuishoudens met een huurwoning is dit € 7,- tot € 9,- en voor woningeigenaren is dit gemiddeld zo’n € 22,- op jaarbasis. Om de inwoners die het zwaarst getroffen worden door de hoge inflatie tegemoet te komen, gaat het hoogheemraadschap het kwijtscheldingsbeleid verruimen. Wie wat meer spaargeld heeft, kan daardoor mogelijk toch in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Verdienmodellen

HHNK kon tot op heden weinig anders dan belastingen verhogen als de kosten stijgen. Portefeuillehouder Saskia Borgers ziet dat in de toekomst graag anders: ,,We onderzoeken verdienmodellen om niet alleen afhankelijk te zijn van de belastingopbrengst.’’ Afgelopen jaar bleek het al een zegen dat op terreinen van rioolwaterzuiveringen ruim 22.000 MWh aan zonne-energie werd opgewekt, die dus niet hoefde te worden ingekocht tegen torenhoge elektriciteitsprijzen. HHNK kiest ervoor nu ook te investeren in de productie van groen gas. Op drie rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt al biogas geproduceerd door zuiveringsslib te vergisten. Om dat biogas op te werken tot groen gas, worden komende periode installaties gebouwd. Groen gas is duurzaam alternatief voor aardgas. Ook wil het schap aan de slag met windenergie. Borgers: ,,We willen verder gaan dan zelf energieneutraal worden, het liefst gaan we straks ook duurzame energie leveren aan onze omgeving. Daar voeren we al gesprekken voor met een aantal gemeenten.’’

Datagedreven werken

HHNK investeert ook flink in datagedreven werken. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe technieken en andere werkwijzen om het complexe werk beter te kunnen uitvoeren. Dat leidt ertoe dat er meer informatie beschikbaar komt om nu en straks betere keuzes te maken. Aan de ene kant gaat het bijvoorbeeld om de beschikking over een realtime waterbeeld om in te kunnen grijpen als wateroverlast dreigt. Maar het gaat ook om het verzamelen van data via drones, sensoren en satellieten waarmee bijvoorbeeld de kwaliteit van dijken kan worden beoordeeld of de schouw van de sloten kan worden ondersteund.

Complexere taken

Omdat de taken van waterschappen steeds uitgebreider en complexer worden, is er ook meer en ander werk te doen. Daarom gaat het hoogheemraadschap ook investeren in personeel. In eigen opleiding en training maar ook in het werven van nieuwe medewerkers. ,,Ja, we kiezen er voor om in tijden van krapte op de arbeidsmarkt juist te investeren in mensen’’, zegt Saskia Borgers. ,,We hebben te lang gedacht dat we met ons personeel steeds meer werk konden verzetten. De rek is er nu echt uit. Gelukkig zijn we een aantrekkelijke werkgever en het blijkt dat veel mensen het leuk vinden om bij ons te komen om te werken aan uitvoeringsprojecten die zichtbaar zijn in hun eigen omgeving. Of aan onzichtbare maar even zo uitdagende projecten: we blijken in staat onze ICT vacatures goed te kunnen invullen.’’ De diversiteit in banen neemt overigens alleen maar toe. Het waterschap wordt immers steeds vaker adviseur op het gebied van klimaatadaptatie en is sparringpartner voor gemeenten in de energietransitie.

Duurzame toekomst

Naast de aandacht voor data en automatisering en de bijbehorende nadruk op informatieveiligheid, gebeurt er ook van alles buiten. Het nieuwe gemaal Monnickendam wordt opgeleverd evenals de gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie Beemster. Er wordt gestart met de nieuwbouw van drie nieuwe gemalen en de grootschalige renovatie van gemaal Oosterpolder. En komend jaar wordt weer 14 kilometer aan boezemkade verbeterd. Met de oplevering van 13.000 nieuwe zonnepanelen zet HHNK in 2023 weer een stapje in richting energieneutraliteit. Zo investeert HHNK voortdurend in zijn assets en in een duurzame toekomst. De volledige begroting is via www.hhnk.nl/begroting beschikbaar.

Op de foto:
Gemaal Monnickendam wordt in de loop van 2023 opgeleverd. (Foto: HHNK)